Poruchy inteligence

 • inteligence je dána geneticky i zevními vlivy (péče, slovní kontakt, rozvíjením řeči, socializace, vliv společnosti a blízkého okolí)
 • fixuje se do dvou let věku dítěte → pokud dojde ke snížení inteligence po druhém roku dítěte diagnostikuje se demence, ne mentální retardace!
 • demence = snížení intelektu v důsledku sekundárních vlivů (do jisté doby odpovídal vývojovým normám, dosáhl na ně, ale pak dojde ke snížení intelektu)
 • mentální retardace = snížení intelektu primárně, je to dané, nikdy nedosáhl na tu normu
 • rozumové schopnosti se od dětství rozšiřují, nabývají, vrchol je v období 16-17 let a od 24 let začíná inteligenční kvocient ubývat (každý rok o 0,4 – ubývá nervových buněk, ale úbytek je kompenzován schopnosti, zkušenosti, paměťovými stopami a jejich vyšší kvalitou)
 • inteligenční koeficient se dá měřit testy – verbální a nonverbální → práce psychologů
 • hluboká mentální retardace - IQ pod 20
 • těžká mentální retardace - IQ 20-34
 • středně těžká mentální retardace - IQ 35-49
 • lehká mentální retardace - IQ 50-60
 • podprůměrná inteligence - IQ do 90 → „pásmo podprůměru“
 • pásmo nižšího/vyššího průměru - IQ 90-110 (podle toho, ke které hranici se blíží), 50% populace
 • nadprůměrně inteligentní - IQ nad 110
 • vyšší inteligence - IQ nad 130
 • genialita - IQ nad 140

Mentální retardace

stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje čím se MR prohlubuje, tím přibývá i neurologických komplikací, syndromů (protože už jde o poruchu nervové tkáně – mozku)

Lehká mentální retardace

 • opoždění lidé
 • dokáží komunikovat, požívají řeč, jsou schopno počítat, jsou plně soběstační
 • v praktické činnosti jsou nezávislí
 • problém v oblasti emoční a sociální (jsou nezralí), u psané řeči, u paměti (ve škole)
 • jsou vzdělatelní a vychovatelní

Středně těžká mentální retardace

 • zhoršení mluvené řeči, velmi špatně reagují, mají omezené schopnosti
 • opožděné praktické dovednosti (péče o sebe, oblékání, jíst lžičkou, omezená zručnost)
 • ti, co se blíží k nižšímu skóru, potřebují pravidelný dohled, jsou nesamostatní
 • naučí se číst, ale jen základní a jednoduché věci, naučí se počítat, ale třeba jen do 10
 • jsou plně mobilní (ještě nepřichází ten neurologický problém)
 • u té nižší hranice se objevují poruchy typu epilepsie, autismus
 • lidé vychovatelní (dám jim čaj v hrnku a chleba a oni se nají…), ale nevzdělatelní

Těžká mentální retardace

 • schopnost mentálních funkcí je výrazně omezena (nenaučí se ani číst, ani psát, ani počítat)
 • praktické schopnosti jsou výrazně omezeny (neobléknou se, sami se nenají)
 • výrazné neurologické problémy → zřejmý porušený vývoj CNS (nejsou mobilní, objevují se defekty, epilepsie, trpí motorickými problémy)
 • nevzdělatelní, ale částečně vychovatelní (např.: dá nějaký signál, třeba že má žízeň, že chce na záchod)

Hluboká mentální retardace

 • dorozumívání je na nulové úrovní (vydává zvuky, ale ne slabiky), nerozumí instrukcím, omezená prostorová orientace (spíš jen reaguje na světlo a tmu)
 • dominují neurologické potíže (mnohdy ani nesedí, jsou inkontinentní, bez základních reflexů)
 • lidé nevzdělatelní a nevychovatelní