Poruchy spánku

Dyssomnie

 • porucha v množství spánku
 • kvantitativní poruchy spánku
 • hypersomnie – zvýšená spavost
 • insomnie – nespavost
 • porucha rytmu spánek - bdění – přes den spí a v noci bdí; u lidí pracujících ve směnném provozu, při překročení časových pásem

Parasomnie

 • kvalitativní poruchy spánku
 • objevují se epizodické stavy, které do spánku nepatří
 • somnabulismus - náměsíčnost, člověk má amnézii na tu událost, při probuzení velmi krátká zmatenost, při nonREM spánku
 • noční děsy - pavor nocturnus. Dotyčný si nepamatuje, co se děje v noci (neví o tom děsu). Doprovázeno nepříjemným stavem (zvýšený tep, dech, zvýšená psychomotorická aktivita – spící křičí, kope nohama), při probuzení delší doba zmatenosti oproti somnambulismu. Noční děsy vznikají při nonREM fázi spánku.
 • noční můry - děsivé sny, pamatuje si obsah, z toho snu se probudí sám a je okamžitě orientován, při REM fázi.

Neurologické (organické) obtíže

 • syndrom spánkové apnoe - porucha z důvodu změny svalového napětí v oblasti hrtanu → dojde k uvolnění, napětí, pak má apnoickou pauzu, pak chrapot připomínající nádech; neprobudí se, nebezpečná, kvůli velké zátěže pro srdce.
 • narkolepsie - jde o hereditární (dědičný) problém. Během dne nastávají krátkodobé stavy spánku, motorický útlum, ztráta svalového napětí, člověk okamžitě upadá do REM fáze → zdají se mu sny. Jde o poruchu retikulární formace.

Zdroje