Postfordismus

Postfordismus je druh organizace a lze jej vymezit několika znaky, které jej odlišují od předešlého období.(fordismus)

Znaky postfordismu

 1. pokles zájmu o výrobky masové produkce
 2. vzestup zájmu o více specializované výrobky a vyšší kvalitu (lidé chtějí mít věci více osobního charakteru, ochotni za kvalitu zaplatit více), maximalizace flexibility a inovací=> důvod- snaha adekvátně odpovědět na existující poptávku na trhu po různorodých a specializovaných produktech=> flexibilní produkce a masová zakázková výroby
 3. více specializované výrobky vyžadují kratší produkční doby => vyústění do menších a produktivnějších systémů (vzdalování od velkých továren s uniformní produkcí, přibližování malým podnikům s rozličným sortimentem)
 4. pružnější výroba- zisk zajištěn novou technologií (pružnější výrobní proces ovládán pružnějšími systémy a pružnější formou řízení)
 5. vycvičení pracovníci- požadavek zvládnutí práce s náročnějšími a složitějšími technologiemi (nutnost- lepší výcvik=> bude větší zodpovědnost a samostatnost)
 6. zavedení otevřenější profesní struktury
 7. decentralizace práce v nehierarchicky utvořených pracovních týmech

Kritika postfordismu

 • podle kritik postfordismus neexistuje
 • argument => nejde o celkovou transformaci, ale integraci některých nových přístupů do tradičních fordistických metod
 • neofordismus- období modifikace tradičních fordistických metod
 • Anna Pollert- tvrdí, že metody masové produkce stále převládají v mnoha odvětvích, zejména ty, které jsou zaměřeny na spotřební trhy