Posuzování novorozenců

Apgartest

 • Virginia Apgar (1909-1974)
 • test se provádí 5 minut po narození
 • sleduje se:
 1. zkoušení primitivních reflexů
 2. barva kůže
 3. tepová frekvence (má být cca 180)
 4. zda dýchá a jak ( 0 bodů – nedýchá, 1 – s obtížemi, 2 – OK)
 5. svalový tonus
 • bodové rozmezí: 0 – 10 bodů
 • 7 – 10 – dítě je OK, není v bezprostředním ohrožení života
 • 0 – 4 – nutný okamžitý zásah, hrozí, že nepřežije

Brazeltonova škála

 • měří schopnost novorozence odpovídat na prostředí
 • sledujeme 4 dimenze chování (celkem 20 reflexů), testy se provádějí v domácím prostředí a matka hraje při testování důležitou úlohu facilitátora, který podněcuje dítě, pobízí ho, zaznamenávají se pak ty nejlepší výkony
 • v testu tedy sledujeme tyto 4 dimenze chování:
 1. interaktivní chování - ukazuje, jak se novorozenec adaptuje na domácí prostředí
 2. motorické chování - velice důležité je pozorování toho, jestli si dítě saje paleček, tzn. pozorujeme aktivitu ručička a ústa a dále nesmíme opomenout základní reflexy
 3. ovládání fyziologického stavu znamená, za jak dlouho se dítě uklidní po excitaci
 4. reakce na stres - sledujeme úlekové reakce, ty samozřejmě nevyvoláváme, ale zaznamenáváme ze zkušenosti
 • tato zkouška trvá přibližně půl hodiny
 • prediktivní hodnota je vyšší u Brazeltonovy škály než Agparovy, je důležitější z psychologického hlediska, zkoumá reakce na 26 různých situací, celková dráždivost, reakce na chrastítka....
 • používá se ve 3 dnech života, po 2 dnech se opakuje, velmi podrobná, dovede rozlišit jedince, kteří představují rizikovou populaci
 • děti skórující nízko = riziková skupina z hlediska dalšího vývoje (děti méně reagují, od rodičů potřebují větší úsilí, pro okolí jsou méně uspokojující, více zanedbávané, protože potřebují větší stimulaci, protože „jsou horší“ než ostatní
 • Brazelton vyvinul pro nízko skórující děti jistý trénink (pro rodiče) – učí se lépe stimulovat své potomky

Zdroje