Poznávání

Poznávání (v originále cognition) je soubor všech myšlenkových schopností a procesů souvisejích se znalostmi, pozorností, pamětí, uvažování, řešení problémů, porozumění, atd. Lidské poznávání může být vědomé i nevědomé, konkrétní i abstraktní stejně jako intuitivní i konceptuální. Procesy poznávání užívají existujcí znalosti a vytvářejí znalosti nové.

Procesy poznávání jsou analizovány z mnoha různých perspektiv a v nejrůznějších kontextech. Poznávání je zdrojem zkoumání pro ligvistiku, neurovědu, psychiatrii, psychologii, filosofii a další vědy[1]. Použití termínu se liší podle věd, které s ním pracují. Například v psychologii a v kognitivních vědách se zpravidla jedná o individuální schopnost práce s informacemi a psychologické funkce, které jsou pro tuto práce stěžejní[2]. V kognitivní psychologii a kognitivním inženýrstvím se pak může jednat zejména o výpočetní sílu, která se za prací s informacemi nachází[3].

Odkazy

Reference

  1. Von Eckardt, B. (1996). What is cognitive science?. Massachusetts: MIT Press. ISBN 9780262720236.
  2. Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2009). Cognitive psychology (6th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
  3. Blomberg, O. (2011). Concepts of cognition for cognitive engineering. International Journal of Aviation Psychology 21 (1): 85–104. doi:10.1080/10508414.2011.537561.