Poznatkové zdroje vývojové psychologie

  • obecná psychologie – je metodologickým základem pro vývojovou psychologii
  • fylogeneze psychiky – např. etologie, zoopsychologie
  • kulturní antropologie – psychologie národů
  • srovnávací psychologie – zabývá se také fylogenezí
  • pedagogická psychologie – základy učení a výchovy
  • sociální psychologie – důležitý význam má socializace

Zdroje