Průběh lidského vývoje

Rozpor o průběh vývoje

Kontinuální

  • vývoj spočívá ve zlepšení schopností a dovedností
  • dále v růstu žádoucích způsobů chování a v poklesu nežádoucích
  • trvale platná zákonitost, která se projevuje charakteristikou pro rok 1, 2...
  • stoupenci biologické determinace a procesu zrání
  • pro rok 1 je zákonitost 1 projevují se určitou charakteristikou 1

Diskontinuitní

  • dítě je na každém vývojovém stupni kvalitativně jiné – jinak myslí, prožívá,uspokojuje své potřeby…
  • může nastat stagnace nebo regrese
  • vývojový skok je něčím podmíněn
  • autoři různých vývojových periodizací

Zdroje

Související články

Externí odkazy

Reference

Použitá literatura