Prameny soukromé povahy

Mezi prameny soukromé povahy řadíme takové písemnosti, které jsou soukromé svým původem, ale vydávají svědectví o veřejných událostech.

Základní typy pramenů soukromé povahy

Písemné prameny soukromé povahy se rozpadají do dvou kategorií:

  • Písemnosti, které nebyly určeny k tomu, aby vydávaly svědectví o životě a činech pisatelů, např. soukromá korespondence, deníky, diáře.
  • Písemnosti, které byly určeny k "informování budoucích generací", jako paměti (memoáry) nebo vlastní životopisy (autobiografie).

Obě kategorie představují prameny subjektivní, vyjadřující osobní stanovisko jejich původce. Současně jsou to vyprávěcí texty, které je řadí k pramenům narativním - biografickým.

Odkazy

Zdroj

Text byl převzat z původních internetových skript Katedry archivnictví a PVH vzniklých v rámci projektu OPPA (http://pvh.ff.cuni.cz/index_OPPA.htm).