Prevence

Prevence

 • (z lat. praevenire, předcházet)
 • je mnohem výhodnější (ekonomicky, z hlediska zdraví i jinak) než zákroky proti již vzniklým defektům
 • optimálně posilování pozitivních složek systému (zdraví) jako celku, ovšem lidské jednání není produktem výlučně logicky konzistentního racionálního programu
 • stereotyp podávání informací a poučování o správném jednání často selhává
 • integrovaná prevence - je součástí jakéhokoliv kontaktu lékař-pacient
 • stupně prevence:
 1. primární - směřuje k zamezení vzniku, rozvoje poruchy, nespecifická, obecná (celkový zdravotní stav), specifická (profylaxe) - proti konkrétní nemoci
 2. sekundární - časné objevení latentních stádií, nejlépe ještě v reverzibilním stavu, cílem předejít rozvoji, komplikacím nebo chronicitě
 3. terciální – zmírnění následků, vlastní léčba, rehabilitace, rekonvalescence, ochrana proti recidivě
 • podle objektu:
 1. globální (celopopulační)
 2. selektivní (rizikové skupiny)
 3. indikativní (péče o již diagnostikované skupiny)

podpora zdraví a prevence

 • Donaldson, 1999 - 10 bodů:
 1. nepijte alkohol
 2. omezte kouření
 3. vyvážená strava
 4. zvládat stres
 5. chránit se před prudkým sluncem
 6. bezpečný sex
 7. preventivní programy rakoviny
 8. bezpečnost silničního provozu
 9. osvojení zásad první pomoci
 10. pravidelná tělesná aktivita
 • Gordon, 1999, alternativní přístup:
 1. nebuďte chudí
 2. nemějte chudé rodiče
 3. vlastní auto
 4. nemějte špatné zaměstnání
 5. kvalitní slunný byt
 6. zahraniční dovolená
 7. neztratit zaměstnání
 8. využívat i výhody nezaměstnanosti
 9. nežít v blízkosti továren a silnic

Zdroje