Propaganda

Propaganda - šíření sdělení s cílem měnit chování a postoje pro politické účely.

- druh sociálního ovlivňování s cílem přesvědčit co největší množství lidí,snaha o dosažení nebo udržení moci.

4 pilíře propagandy

-ovládnout emoce

-jednoduchost sdělení

-oslovení představivosti

-opakování

Nástroje propagandy

- svatozáře,cejchy
- eufemismus , slogany
- celebrity
- apel na obyčejného člověka
- strach
- volba "vhodných" informací.    
- propagandistické špinění
- vhodně upravené průzkumy veřejného míněníVolně podle materiálu ke zkouškám od mgr.Šalenové