Protektivní faktory u resilience

  • protektivní faktory:
  1. optimismus - dispoziční nebo situační
  2. vychází z copingových mechanismů
  3. je to měnitelné a upravovatelné (institut hardiness připravuje kurz, který má zvýšit hardiness)
  4. je naděje, že bude lépe, že se problémy překonají
  5. spirituální rovina - smysluplnost života není jen o vlastním přežití, ale také o pomoci ostatním, souvisí s fyzickou kondicí
  6. v posledních letech se připojuje zvládání problémů spojených s terorismem(schopnost být připraven)