Prozodie na úrovni větné fráze

 • tradiční pojmy: větná prozodie, melodie, větná intonace, větný přízvuk, důraz atp.
 • intonace × melodie (důsledně rozlišováno hlavně v českém prostředí, což je výhoda, neplete se to)
- melodie – modulace F0
- intonace – širší pojem, základem je melodie, ale + pauzy, tempo, dynamika atd.


Promluvový úsek

 • = tone unit, intonation unit, intonation group
 • podobná jednotka klasického popisu – kolón
 • několik mluvních taktů nějak (nejčastěji intonací) vázaných tak, že tvoří v percepci posluchače jednotku
 • minimálně 1 mluvní takt, max. ukončená výpověď
 • prostředky předělu mezi promluvovými úseky – pauza, melodická kontura, změny tempa, příp. signály z roviny segmentální (např. dloužení koncové slabiky – ovšem délka je spíš vlastnost suprasegmentální, ne?)
 • primárně zvuková jednotka, v podstatě fakultativní – z hlediska jazykové stavby nemusí být realizována
 • problém: jak naložit s přerušením, které nastane z technických důvodů (tj. není zamýšlenou pauzou, ale spíš dysfluencí)?
- když chceme jemnější dělení, je výhodné zde promluvový úsek přerušit
 • nápadné využití předrážky většinou signalizuje počátek nového promluvového úseku


Z pohledu mluvčího

 • je vyšší jednotkou rytmickou
 • relace takt – promluvový úsek je (asi?) základem rytmické organizace řeči
 • tendence k členění zvukového textu na úseky podle délky:
- počet taktů: 2–4
- počet SLB: 7–11
- srovnatelný rozměr má při záměrné rytmické organizaci verš
 • tendence k členění z hlediska významu textu:
- krok ve stavbě výpovědi, úsek v rozsahu jednoho kroku myšlenky
 • tendence z hlediska techniky produkce řeči:
- úsek nečleněný pauzou, maximálně jeden nádech


Z pohledu posluchače

 • realizace členění na úseky má vliv na pozitivní / negativní percepci zvukového textu
 • pozitivní komunikační funkce:
- frázování usnadňuje orientaci v hierarchii stavby řeči = primární funkce
 • frázování je arbitrem při dvojznačnosti v lineárním sledu textu
 • úsek je doménou pro účinek větných prominencí


Reference

 • Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.
 • Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.


Zpět na rozcestník: Prozodie | Fonetika