Psychofarmaka

Antidepresiva

 • k léčbě depresí, ale taky u chronicky úzkostných pacientů, u anorexie a bulimie, u pacientů s chronickými bolestivými stavy (algický syndrom nejasné bolesti), u dětí s poruchami chování, u poruch spánku (zklidnění cirkadiánních stavů), na odstranění nepříjemných abstinenčních příznaků → mají široké spektrum použití
 • rozdělení na několik kategorií (většinou podle neurotransmiteru, na který působí)
 • jsou kombinovatelná s jinými preparáty, může se u nich řídit auto (alkohol by se pít neměl, aby se ušetřily játra)
 • moderní antidepresiva se užívají jednou až dvakrát denně, účinkují jen tam, kde je potřeba ovlivnit neurotransmiter
 • tyto léky nevstupují do metabolismu → nevzniká na ně návyk, působí pouze na příslušných synapsích
 • kontraindikace: nejsou, spíš je problém s některými je kombinovat (především se skupinou IMAO), antidepresiva, která fungují přes serotonin se nesmí kombinovat s třezalkou (nastal by serotoninový syndrom – zrychlený tep a dýchání, třes, nauzea, neklid, motání hlavy, tenze, bušení srdce, je upocený, červený)
 • vedlejší účinky: většinou jsou dobře snášeny, nejčastěji však problémy gastrointestinální (bolesti břicha, nauzea, tlaky v břichu, průjem, zácpa) a sexuálních funkcí, může dojít k poruchám spánku
 • užívání minimálně 3, optimálně 6 měsíců
 • serotonin ovlivňuje nálady, noradrenalin působí na emoční složku (úzkosti, tenze, napětí), dopamin ovlivňuje psychomotorickou aktivitu (rychlost fungování, fyzický výkon, vůli)

Antipsychotika

 • léky, které jsou indikovány na psychózy, ale zklidňují i halucinace, bludy, vnímání, myšlení
 • jejich účinky jsou:
 1. halucinolitické účinky – odstranění halucinací
 2. delirolitické účinky - ovlivňují kvalitu bludů
 3. pacifikující účinek - zklidňují hyperaktivitu, agresivitu, agitaci
 4. antimanické účinky – zklidňují stavy excitace v rámci emotivity
 5. antidepresivně-anxiolytické účinky – jen některé, ovlivňují náladu a potlačují úzkost
 6. desinhibiční účinek – jen některé, oživují psychomotoriku ve smyslu prolomení stuporu
 • nejvíce účinkují na oblast D2 dopaminu (substancia nigra a striatum, některé i na oblast serotoninu
 • na zklidnění mánie, agresivity, při psychomotorickém neklidu (který je po aplikaci psychoaktivních látek)
 • staré generace antipsychotik měly vedlejší příznak - farmakologický parkinzonoid – dopamin ovlivňoval, ale jinde než bylo potřeba, působil na jiná centra → stav připomínající extrapyramidový syndrom: třes (jakoby počítal peníze), ztuhlost, flexní držení těla, pomalé krůčky, zvýšená salivace
 • užívání 1-2 denně
 • tablety, rozpustné tablety nebo depotní injekce (olejová forma té látky a ono se to pomalu postupně uvolňuje a jen sem tam si přijde pro další injekci)
 • díky působení na serotonin, dobře zabírají i když ten psychotický pacient trpí poruchami nálad
 • kontraindikace: jsou dobře snášeny
 • maligní neuroleptický syndrom (MNR): stav, který nastává u pacientů nepochopitelně, nejasně, neví se proč, podkladem je blokáda dopaminových receptorů, třes, svalové spazmy (jak svaly pracují, jejich přetíženost je taková, že se rozpadají), narušení termoregulačního centra (hypothalamus) → hypertermie (40-41 stupňů), vysoká hypertenze → až ohrožení života, už při prvních náznacích se antipsychotika vysazují a dávají se speciální léky proti tomuto, pokud se nepodají včas, pacient umírá
 • fungují rychle, okamžitě (narozdíl od antidepresiv), během dní
 • užívají se dlouhodobě: pokud má člověk jednu ataku psychózy, léky se užívají 3-5 let, dvou atak minimálně 5 let, u třetí ataky doživotně
 • nevzniká návyk

Anxiolytika

 • na úzkost, tenzi, neklid
 • zaberou velmi rychle (do 15 min), ale pak se rychle zmetabolizují (fungují 2, 3, 4 hodiny)
 • protože se stávají součástí metabolismu, tak se na ně postupně zvyšuje tolerance a musí se zvyšovat dávka
 • předpisují se i na poruchy spánků (protože zklidňují)
 • jsou kontraindikované u alkoholu, protože mají podobnou útlumovou složku jako alkohol a efekt se násobí
 • snižují aktivační pohotovost – neměl by řídit auto, být pracovníkem v procesu
 • jsou to nejčastěji předepisované léky, protože je může předepsat každý lékař
 • některá anxiolytika se označují jako dementogeny → narušují krátkodobou paměť (nedoporučují se u starších pacientů)
 • zklidní i třes při abstinenčních příznacích u alkoholiků

Hypnotika

 • léky na spaní
 • z valné části jsou to stejné preparáty jako anxiolytika
 • novější hypnotika jen na usnutí a pak rychle vyprchají, člověk ráno nemá „spánkovou opici“ (nemotá se, není zmatený)
 • jsou málo návyková

Nootropika a kognitiva

 • na prevenci a podporu kognitivních funkcí
 • podporují celkově metabolismus v mozkové tkáni: zlepšují spotřebu cukrů, utilizaci glukózy, uvolňování volných radikálů, prokrvení jednotlivých částí
 • u lidí po úrazu hlavy, prevence demence, u organických poruch, u přidušených dětí, u dětí s poruchami školních dovedností a soustředění, u dětí s hyperaktivitou, po neurologických operacích
 • nemají vedlejší účinky a nejsou návyková

Zdroje