Psychologie - knižní trh

Barrister & Principal, vydavatelství společenskovědní literatury

Odkaz: http://www.barrister.cz/
Anotace: Nakladatelství Barrister & Principal bylo založeno v roce 1994 a vydává původní i překladovou prózu, dále knihy z dějin a teorie umění, z českých a světových dějin, náboženství a teologie, psychologie, sociologie, politologie a politiky, médií, filozofie, ekonomiky, literární vědy, dále jazykové příručky, obrazové publikace a průvodce se zaměřením na výtvarné umění a architekturu, v menší míře také poezii a dětskou literaturu.
Ve své vydavatelské činnosti spolupracuje s řadou univerzit a vysokých škol a dalšími vědeckými a kulturními institucemi a realizuje řadu projektů se zaměřením na středoevropskou historii a politiku. Dlouhodobě se věnuje tématu holocaustu. Ředitelem a statutárním zástupcem nakladatelství je Ivo Lukáš.
V e-shopu nalezneme seznam autorů, bestsellery i recenze. Můžeme si také nechat zasílat novinky e-mailem.

Nakladatelství Academia

Odkaz: http://www.academia.cz/
Anotace: Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.
Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Portál

Odkaz: http://www.portal.cz/
Anotace: Portál je jedno z dvaceti největších českých nakladatelství a bylo založeno v roce 1990. Publikuje přes 90 nových titulů a kolem 150 reprintů ročně v oblasti psychologie, psychoterapie, pedagogiky, rodičovství, sociální práce, spirituality a dětské literatury. Kromě knih vydává také časopisy, a to Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola a Informatorium. Pořádá také semináře pro pedagogy a psychologické kurzy.
Kromě katalogu knih členěného podle oborů najdeme v e-shopu také e-knihy, audioknihy, akční nabídku, top 10 nejprodávanějších knih a rozšířené vyhledávání. Uživatelům nabízí také věrnostní program.

Prostor

Odkaz: http://www.eprostor.com/
Anotace: Nakladatelství PROSTOR vzniklo v prosinci roku 1989 jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982 v nepravidelných periodách.
Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů. V hlavní ediční řadě vycházejí díla, jejichž autory nakladatelství považuje za kmenové a zároveň čtenářsky nejúspěšnější. Na českou i světovou historiografii a další společenskovědní obory je zaměřena edice Obzor. Edici Střed je pak orientovaná na současnou moderní beletrii a esejistiku.
Na webových stránkách najdeme rovněž e-knihy, připravované knihy, antikvariát a recenze.

Nakladatelství Sagittarius

Odkaz: http://www.sagittarius-rs.cz/
Anotace: Nakladatelství navazuje na vydávání samizdatových sešitů Jungiana v 80. letech zaměřených na dílo C. G. Junga a tematicky příbuzných myslitelů. Hlavní náplní vydavatelské činnosti nakladatelství je edice Astropsychologie, v níž vycházejí knihy současných astrologů, kteří obohacují tradiční astrologii o poznatky hlubinné psychologie, především Jungovy komplexové (archetypové) psychologie. Pozornost je věnována rovněž novým tématům současné astrologie. Mimo edice vyšly v nakladatelství knihy D. Millmana, které se pokoušejí zachytit hlavní milníky na cestě osobního zrání.
Tituly vydané nakladatelstvím Sagittarius jsou vždy k dostání v Knihkupectví Dobry Bednářové v Celetné 32, Praha 1.

CERM, akademické nakladatelství

Odkaz: http://www.cerm.cz/
Anotace: Akademické nakladatelství CERM vzniklo v r. 1993. Jeho činnost je zaměřena především na vydávání odborné a studijní literatury ve formě vysokoškolských učebnic, odborných příruček, skript, ale také sborníků sympozií, konferencí a seminářů, v úzké návaznosti na několik fakult vysokých škol v Brně. Nakladatelství také vydává celostátní odborný časopis Soudní inženýrství.
Akademické nakladatelství CERM má Vědeckou redakci od roku 2009. Vědecká redakce je poradním orgánem nakladatelství a garantuje odbornost a kvalitu textů vydávaných jako recenzované monografie.
Významné je vydávání učebních textů pro teoretickou přípravu dopravních pilotů. Neméně důležité jsou také publikace z oblasti psychologie, historie a lékařství. V partnerství s Nadací Universitas realizuje nakladatelství zajímavé projekty vycházející v edicích Osobnosti, Heureka, Scientia a Scintilla. Příležitostně vydává i literaturu faktu, povídky, poezii a knihy v angličtině.

Nakladatelství Karolinum

Odkaz: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp
Anotace: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Hlavní publikační oblasti jsou ekonomie, filosofie, historie, jazykověda, lékařské obory, literární věda, náboženství, pedagogika, politologie, právo, přírodní vědy, psychologie, sociální práce, sociologie, tělovýchova, umění a dětská literatura. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance.
Samozřejmostí je kvalitní typografie a vysoká polygrafická úroveň publikací. Učební texty jsou často vyhledávány studenty dalších českých i slovenských vysokých škol, vědecké publikace oslovují širší čtenářskou obec. Zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z lékařských oborů a dějin umění nalezly kladnou odezvu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Maxdorf

Odkaz: http://maxdorf.cz/
Anotace: Nakladatelství Maxdorf zahájilo činnost roku 1995 a specializuje se na odbornou lékařskou literaturu. Společnost Maxdorf provozuje rovněž design studio a Velký lékařský slovník.
Nejvýznamnější z oborů, kterým se nakladatelství věnuje, jsou alergologie, anatomie, anesteziologie, dermatologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie, hematologie, imunologie, kardiologie, mikrobiologie, neurologie, onkologie, ortopedie, patologie, pediatrie, psychiatrie, psychologie, revmatologie, sexuologie, stomatologie, urologie, vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství. Okrajově se zabývá také knihami pro děti a mládež a pro širokou veřejnost.
Na webových stránkách najdeme mimo jiné i sekci pro autory, knižní novinky a odkazy na videa, křty knih, kongresy a soutěže.

Cesta

Odkaz: http://cestabrno.cz/
Anotace: Nakladatelství a knihkupectví Cesta funguje od roku 1990. Vydává knihy v kategoriích krásná literatura, pro děti a mládež, dialog Východu a Západu, duchovní život, modlitby a rozjímání, psychologie, rozhovory, teologie, životopisy a historie.
V e-shopu najdeme také e-knihy, připravované publikace a stránku věnovanou autogramiádám.

Doplněk

Odkaz: http://www.doplnek.cz/
Anotace: Brněnské nakladatelství Doplněk založil Jan Šabata ještě jako ředitel nakladatelství Atlantis. Původně totiž mělo jít o „doplněk“ Atlantisu, v němž by vycházela literatura bezprostředně nekorespondující s jeho zaměřením. Samostatně existuje Doplněk od roku 1991, a to jako nakladatelství orientované zejména na vydávání společenskovědní literatury. V prosinci 2011 byla ustavena vědecká rada nakladatelství Doplněk. Jejím posláním je garantovat kvalitu a odbornou úroveň vydávaných publikací. Za dobu své existence vydalo nakladatelství Doplněk již více než 350 knih.
Přirozeným chodem věcí byla do vydavatelské činnosti nakladatelství zařazena i regionální literatura, soustřeďující se především na oblast Brna a okolí. V souvislosti s tím se v produkci nakladatelství nově objevila beletrie, která dala později vzniknout ještě edicím memoárové prózy a překladů soudobé světové prózy.
Na webových stránkách nalezneme také nabídku e-knih, zlevněné knihy, seznam autorů a odkazy na webové stránky společností, se kterými nakladatelství spolupracuje.

Triton

Odkaz:http://www.tridistri.cz/
Anotace:Nakladatelství Stanislav Juhaňák – Triton vydává knihy od roku 1991. Specializuje se především na lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické knihy. Z krásné literatury pak na biografie, sci-fi a fantasy a pohádky. Každý rok vydá nakladatelství přibližně 120–150 českých i zahraničních titulů, a to i v koedicích s jinými nakladateli (Argo, Labyrint, Epocha, ČBS, Schattauer aj.).

Grada

Odkaz:http://www.grada.cz/
Anotace:Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice. Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě a rychlé dostupnosti. V její produkci jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.

Galén

Odkaz:http://www.galen.cz/
Anotace:Nakladatelství Galén vzniklo v roce 1993 se záměrem profilovat se jako odborný nakladatelský dům v oblasti medicíny. Galén vydává publikace, které čtenářům pomáhají se orientovat v oblastech zdraví, životního stylu, výchovy, diet, psychologie.

Cambridge Scholars Publishing

Odkaz: http://www.cambridgescholars.com/
Anotace:Cambridge Scholars Publishing je nezávislé akademické nakladatelství, založené bývalými lektory a vědci z University of Camridge. Zaměřuje se na celou řadu témat, přesto zde má zvláštní zastoupení především umění, humanitní a sociální vědy.

SAGE Publications

Odkaz:http://sagepublications.com/
Anotace:Nakladatelství SAGE Publishing bylo založeno roku 1965 v New Yorku. Společnost nyní má více než 1500 zaměstnanců a vydává přibližně 800 publikací ročně. Specializuje se na vědní obory, z nich především na sociální, humanitní vědy dále se pak zabývá medicínou a technickými obory.

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Odkaz: http://vffup.upol.cz/
Anotace:Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v roce 2014 jako platforma pro vydávání výsledků vědy a výzkumu na Filozofické fakultě UP Specializuje se na původní odborné monografie v oborech vyučovaných na FF UP v Olomouci, které vydáváme především v elektronických formátech, ale i tiskem.

SPN Pedagogické nakladatelství

Odkaz: http://spn.cz/
Anotace:Nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství vzniklo roku 1994 jako akciová společnost. Patří mezi významné nakladatelské a vydavatelské instituce v České republice. Vydává učebnice pro základní školy, pro školy střední i publikace vhodné pro nejširší veřejnost.

Guilford Press

Odkaz: http://www.guilford.com/
Anotace:Nakladatelství vzniklo roku 1973 Seymourem Weingartenem a Bobem Matloffem. Guliford vydává jak knihy, tak i časopisy, software a DVD. K dnešnímu roku, nakladatelství vydalo více než 1350 titulů a ročně vydává okolo devadesáti knih. Tématy, kterými se zabývá jsou především mentální zdraví, psychologie, pedagogika a zeměpis.

Prentice Hall

Odkaz: http://prenticehall.com/
Anotace:Prentice Hall je jedno z majoritních nakladatelství zabývajících se edukační literaturou jak pro střední tak i vysoké školy. Nakladatelství je vlastněno společností Pearson PLC, která byla založena v Londýně už roku 1844. Samo nakladatelství pak vzniklo o 69 let později, roku 1913. Mezi jeho publikacemi můžeme nalézt knihy ze všech různých oborů.

Munipress

Odkaz:http://www.press.muni.cz/
Anotace:Univerzitní nakladatelství Masarykovy univerzity vydávající pod značkou Munipress. Vydává publikace jak univerzitním autorům, tak i produkuje tituly od tuzemských i zahraničních autorů, kteří na univerzitě nepůsobí. Zaměřuje se na odbornou literaturu, a to vědeckou i populárně naučnou.


Zahraniční nakladatelství

Autism Asperger Publishing Co

Odkaz: https://aapcpublishing.net/
Anotace: Americké nakladatelství se zabývá především literaturou s tématy zaměřenými na poruchy autistického spektra (PAS) a to nejen na poruchu jako takovou, ale i na rodinu, vrstevníky, učitele a další pracovníky, kteří se této poruše věnují.

Nathan

Odkaz: http://www.nathan.fr/
Anotace: Nakladatelství v Paříži se širokým zaměřením. Především vydává knihy týkající se předškolního učení, přírody, pedagogiky a psychologie, dále také dětské a obrázkové knihy, rádce pro rodiče i učitele.

Edizioni Erickson

Odkaz: http://www.erickson.it/Pagine/default.aspx
Anotace: Italské nakladatelství Edizioni Erickson funguje od roku 1984 a zabývá se vzděláváním a inkluzí osob s vývojovými poruchami učení, psychologií a sociálním působením. Vydává nejen knihy, ale i časopisy a internetové články. Součástí společnosti je také studovna a knihovna se speciálním fondem.

Howard Gontovnick Publications

Odkaz: http://www.hgpublications.ca/
Anotace: Howard Gontovnick Publications se sídlem v Kanadském Lavalu publikuje odborné texty psychologických, psychoterapeutických, filozofických, humanitních a náboženských směrů. V budoucnu se hodlá věnovat i osobnímu hodnocení a knihám pro děti.

Monash University Publishing

Odkaz: http://www.publishing.monash.edu/
Anotace: Monash University Publishing je největším univerzitním nakladatelstvím v Austrálii. Vydává akademické texty napříč celým spektrem humanitních a sociálních věd. Specializuje se na Asijská studia, politiku, vzdělávání, komunikační studia a australskou historii, kulturu a literaturu.

Origin Press

Odkaz: http://www.originpress.com/
Anotace: Origin Press je nakladatelství v , které získalo již tři národní ocenění za své publikace. Vydává knihy věnující se psychologii, sebeuvědomení, religionistice, filozofii, spiritualitě, politice a podnikání, vnímání jiných světů a mimozemských spojení a příbuzným oborům. Sídlí v kanadském San Rafaelu.

Béliveau Éditeur

Odkaz: http://www.beliveauediteur.com/
Anotace: Nakladatelství v Montréalu publikuje v oblasti zotavování, svépomoci, psychologie a edukace v psychologii.

Borgen

Odkaz: http://www.beliveauediteur.com/
Anotace: Kodaňské nakladatelství vydává knihy pro děti, vzdělávací a uměleckou literaturu, knihy o tvorbě, svépomoci, psychologii a spiritualitě. Mimo to se zabývá i publikací beletrie a nebeletristické poezie. Má i vlastní knižní klub.

Uitgeverij Boom b.v.

Odkaz: https://www.bua.nl/
Anotace: Nakladatelství se sídlem v Amsterdamu vydává na poli filozofie, psychologie, sociologie, historie, psychiatrie, politoligie, vzdělávání, jazykovědy a životního prostředí. Specializuje se na německou lingvistiku a Freudiánskou psychologii.

Centro Scientifico Editore

Odkaz: http://www.ediermes.it/
Anotace: Nakladatelství v Itálii, Torinu, s vědeckou literaturou, především zaměření na lékařství, psychlogii a sociální vědy. Vydává i elektronicky a multimediálně, zapojeno do e-learningových projektů.