Purkyně - přínos pro psychologii

Jan Evangelista Purkyně (1787-1869)

 • na pražské univerzitě studoval filozofii a medicínu
 • roku 1823 se stal profesorem fyziologie v pruské Vratisavi, kde nebyl příznivě přijat, nakonec zde vybudoval první fyziologický ústav
 • od roku 1850 vyučoval v Praze na Karlově univerzitě, i zde vybudoval fyziologický ústav
 • přispěl k rozvoji psychologie svými studiemi o vědomí, spánku a zrakovém vnímání[1]

Myšlenky

 • Zjistil, že za šera jasněji vnímáme barvy, které spadají do krátkovlnné části barevného spektra, tj. fialovou, modrou a zelenou. Tento jev je pojmenován po svém objeviteli jako Purkyňův fenomén.
 • Velký je jeho přínos pro experimentální psychologii - psychologie by podle něj měla být součástí fyziologie jakožto vědy zkoumající činnost lidského organismu.
 • Novost jeho poznatků spočívala v oproštění se od spekulací a zaměření na vlastní pozorování, mezi pozorovaným byl schopen nalézt souvislosti[2].
 • zpracoval heslo city pro Riegrův slovník naučný. V něm píše, že člověk je z velké části vázán na přírodu, se živočichy sdílí všechny základní city, je však navíc obdařen rozumem a svobodnou vůlí a je schopen vyšších idejí.
 • Nejdůležitějším citem je láska osobní a obecná, založená na vrozené sympatii k lidem, je ovlivňována rozumem.
 • Na prvním místě je samoláska, která je vázána k zachování, vývoji a zdokonalování sebe samého - jejím uskutečněním dochází nejen k touze po družné lásce, přátelství, pohlavní, rodinné i vlastenecké lásce, ale také podnikavosti, statečnosti, snažení po majetku, cti a slávě. Z toho vyplývající blaženost je přirozeným následkem takové čistě lidské sebelásky.
 • Souměrnost postavy, obličeje a lidské i zvířecí pohyby prozrazují povahu duše, uvnitř panující city a vášnivé stavy[3].

Odkazy

Reference

 1. Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
 2. Hoskovec, J. (1992). Tajemství experimentální psychologie. Praha: Academia.
 3. Hoskovec, J. & Hoskovcová, S. (2000). Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Praha: Portál.

Použitá literatura

 • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.