Ralph R. Shaw

Ralph Robert Shaw (nar. 18.5. 1907) byl v první polovině dvacátého století jeden z předních pracovníků v oblasti knihovnictví, bibliografie a vydavatelství. Během své kariéry se zasloužil o řadu kreativních inovací v oblasti informační vědy.

Život

Ralph R. Shaw se narodil 18.5. 1907 v Deitroitu, stát Michigan. V roce 1928 získal bakalářský titul v oblasti humanitních věd na Western Reserve University. Na Columbiiské univerzitě získal roku 1931 i magisterský titul. Během svého dlouhého doktorského studia se stal odborníkem v oblasti autorských práv. Roku 1940 se stal ředitelem amerického Ministerstva zemědělství[1] a roku 1950 získal doktorský titul na University of Chicago. Roku 1957 se stal prezidentem Americké knihovnické asociace.

R.R. Shaw byl dvakrát ženatý. Poprvé v roce 1929 s Violu Susan Leff a podruhé roku 1969 s Mary McChesney Andrews. V roce 1972 zemřel na rakovinu.


Vědecký přínos a publikace

R.R. Shaw v roce 1937 jako první vytvořil pojízdnou knihovnu, když působil v knihovně ve městě Gary. Rovněž také velice zdokonalil katalogizační a vyhledávací systémy knihoven. Zavedl translační karty[2]. Když působil na Ministerstvu zemědělství, tak se významně podílel na vývoji minitisku[3].


Zmíněné translační karty velice ulehčovaly knihovnám práci s katalogizací díky tomu, že R. R. Shaw zavedl systém karet se sériovými čísly, na které se zaznamenával den vrácení knihy. Každá kniha, která byla půjčena, se spolu s identifikačními údaji čtenáře a číslem karty zaznamenala přes photo-clerk[4] do záznamu o vypůjčení knihy. Pozdní vrácení knih se dohledávalo pomocí chybějících sériových čísel.

Roku 1940 uvedl R.R. Shaw v provoz další ze svých nápadů. Rapid Selector byl stroj, který jako vůbec první v historii umožňoval velice rychle prohledávat kotouče mikrofilmů kvůli nalezení konkrétní informace. S povolením doktora Vannevara Bushe využil jeho koncept vyhledávání a ukládání dat v mikrofilmech a umožnil tak elektronické skenování mikrofilmu v rychlosti 10 000 snímků za minutu. Do každého snímku byly totiž zakódovány tečky popisující obsah rámce mikrofilmu. I přes svoji funkčnost a na svou dobu i působivou vyhledávací rychlost se koncept neujal.

V roce 1950 založil nakladatelství Scarecrow Press, které od roku 1959 do roku 1976 udělovalo pro nejlepšího amerického knihovníka.

R.R. Shaw vyvíjel značnou činnost i jako autor. Je podepsán například pod publikací Pilot Study on the Use of Scientific Literature by Scientists[5] z roku 1956 pojednávající o modelech služeb pro knihovníky. V roce 1942 také jako první sestavil první Bibliografii zemědělství.


Odkazy

Reference

 1. GARFIELD, Eugene. Essays of an Information Scientist: Vol: 3, 1977 - 1978. To remember Ralph Shaw.Dostupné také z:http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v3p504y1977-78.pdf
 2. Karty zpřehledňující seznam knih po výpůjční době
 3. Způsob redukování textu
 4. Systém co byl vytvořen pro translační karty. Vytvářel záznamy o čtenáři, knize a výpůjční lhůtě.
 5. SHAW, Ralph R. Pilot study on the use of scientific literature by scientists. Metuchen, N.J.: Scarecrow Reprint Corp., 1971, 139 p. ISBN 0810803461.

Literatura, citace a odkazy

 • GARFIELD, Eugene. Essays of an Information Scientist: Vol: 3, 1977 - 1978. To remember Ralph Shaw.Dostupné také z:http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v3p504y1977-78.pdf
 • Karty zpřehledňující seznam knih po výpůjční době
 • SHAW, Ralph, R. Wiki.knihovna.cz [online]. [cit. 2016-01-06]. Dostupné z:http://wiki.knihovna.cz/index.php/Ralph_R._Shaw
 • Způsob redukování textu
 • SHAW, Ralph R. Pilot study on the use of scientific literature by scientists. Metuchen, N.J.: Scarecrow Reprint Corp., 1971, 139 p. ISBN 0810803461.
 • Systém co byl vytvořen pro translační karty. Vytvářel záznamy o čtenáři, knize a výpůjční lhůtě.


Klíčová slova

katalogizace, knihovnictví, vyhledávání dat