Rané formy učení

 • novorozenci jsou dány základní reflexy a na ty se nabalují další dovednosti, které vedou k rozvoji dítěte
 • různé Ψ školy upřednostňují různé formy, procesy učení

Habituace

 • přivyknutí si
 • přivykne si různé podněty a nereaguje na ně
 • habit → zvyk
 • v 7. měsíci prenatálního vývoje si už fetus dokáže zvyknout na pravidelný hluk a nemá na něj úlekové reakce

Podmíněné reflexy

 • reflexologové (Pavlov), reaktologové (Bechtěrev, Sečenov), asocialisté
 • existuje prostorová a časová styčnost, které se začne nabalovat na přirozené reflexy
 • rozvoj podmíněné reakce na základě vůně, času, prostoru a jiných podnětů

Instrumentální podmiňování

 • probíhá v pozdějším věku
 • podmiňování, které nefunguje jako S-R reakce, ale jako S-R-S
 • S – stimul, který vydá dítě pro okolí
 • R – reakce okolí (zpevnění, odměna)
 • S – podle reakce okolí dítě pak nějak pokračuje
 • odměna je účinnější, protože trest musíme neustále zesilovat
 • typické pro behavioristy (Watson), průkopníkem IP je Skinner

Latentní učení

 • někdy nazýváno observační učení (ale observace je jen jednou jeho částí)
 • podmíněno existencí všech smyslů, které máme
 • představitelé: ti, co akcentují zrání
 • člověk registruje a uchovává vše, co ho zaujme, obklopuje
 • př.: mám puštěné zprávy a neposlouchám je, protože se při tom učím, ale přitom z nich pak vím všechno

Imprinting

 • učení vtisknutím
 • zkoumali to etologové
 • Lorenz a kačenky
 • manželé Hakošovi a opičky
 • srovnávací Ψ
 • vtisknutí obrazu matky → není to vázáno na jeden moment v životě, ale na významný okamžik života (vtisknutí dovednosti plavat…)
 • organismus je po určitou omezenou dobu více disponován pro vtisknutí si něčeho (dovednosti, vztahy,…)
 • př.: dítě, které do 8. měsíce neslyší → ztížené učení mateřštiny, protože umí všechny fonémy světa, dítě se musí naučit mateřštinu do 1-3 let, jinak dojde k ireverzibilním změnám
 • určitý proces by měl v určitém období proběhnout, nebo už nevyužívá klíčovou dispozici, ale používá kompenzačních mechanismů

Vhled

 • konec kojeneckého období (9. měsíc)
 • základní proces pro gestaltisty
 • po určitém osvojení si základních dílčích dovedností pak později dojde k propojení těch jednotlivin a k vhledu do daného problému (kvalitativní posun na vyšší úroveň) → náhlé pochopení

Zdroje