René Spitz

  • zdůrazňoval významné momenty pro vývoj dítěte
  • velký důraz na úsměv dítěte – důležitý pro vztah matka - dítě (posílí emocionální vztah matky)
  • úzkost osmého měsíce - anaklitická deprese – ztráta opory – schopnost dítěte, kdy se začne bát cizích lidí, takže už dokáže rozlišit vlastní
  • slůvko NE – schopnost dítěte odporovat, přijde to s rostoucí autonomii, dítě se musí smířit s tím, že matka je milující a laskavá, ale říká také ne → ambivalentní vztah k matce, tu odmítající část matky řeší tak, že se s touto částí identifikuje, ztotožní se s NE
  • nový pojem resilientní děti – děti, které projdou deprivačními vlivy, díky kterým se ostatní děti opožďují, ale tyto děti si z toho něco vezmou, utuží je to a ještě z toho profitují

Raná interakce matka - dítě

  1. cenestetická percepce - 1 až 2 měsíce - schopnost vnímat okolí přes tělesné vlivy (teplo matky, její vůně) – základ komunikace matka-dítě, měla by ochraňovat identitu dítěte (existence podpůrného ega)
  2. distální percepce – 3 až 4 měsíce, první náznak odlišování sebe od ostatních, dítě se velmi zajímá samo o sebe (zkoumá si nožičky), tendence zkoumat svoje a cizí pocity – nejdřív sebe štípne takovou silou až se rozbrečí, pak třeba tahá dospělé za ucho, odlišuje se od všemocné matky (dítě si nejdřív myslí, že je součástí matky)

3 vývojová stadia

  1. preobjektální stádium - do 3. měsíců, podněty získává především z vnitřního prostředí
  2. stádium předběžného objektu - tvrdil, že nastává specifická reakce na lidskou tvář (dnes víme, že to nastává už dřív), uvědomování si sebe sama od matky a rozlišení ostatních od matky, 8 měsíční úzkost z cizího člověka
  3. stádium objektivních stavů - začíná 8 měsíční úzkostí, pociťuje separační úzkost při oddělení od matky

Zdroje