Rezonance a filtry

Rezonance

 • kmitáním v určité (správné) frekvenci vzniká rezonance – používá se k zesílení zvuku
 • = shoda kmitočtů vlastních kmitů soustavy s kmitočtem zdroje
 • tlumené kmitání – přirozené, amplituda se snižuje
 • nucené kmitání – působením vnější síly se dosáhne rovnoměrného kmitání
 • šířka pásma rezonátoru = šířka frekvencí, které jsou schopny rezonátor účinně rozkmitat
- frekvence, které jsou o 3 dB slabší než amplituda, tvoří šířku pásma
→ všechny frekvence, které jsou zeslabené maximálně o polovinu, patří do efektivní šířky pásma

Filtr

 • systém, který přenáší jen některé frekvence
 • propustnost filtru se zjišťuje buď bílým šumem (má zastoupeny všechny frekvence), nebo impulsem (častější způsob, také obsahuje všechny frekvence, ale trvá jen minimální čas)

Parametry

 • střední frekvence – ta, která je přenášena nejefektivněji
 • šířka pásma
 • rychlost úpadku – kolik dB na oktávu (máme-li základ 4 kHz, jaká je amplituda ve 2 kHz) – jde o to, jak „ostrý“ je graf (ukazatel kvality filtru)


Druhy filtrů

 • pásmový filtr - propouští jen určité pásmo frekvencí
 • blokující pásmový filtr - propouští vše kromě určitého pásma frekvencí
 • vysokopropustný filtr - propouští vysoké frekvence
 • nízkopropustný filtr - propouší nízké frekvence

Odkazy

Reference


Použitá literatura

 • Ptáček, M. (1993): Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.
 • Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)
 • Fant, G. (1970): Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.
 • Ladefoged, P. (1996): Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.
 • Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.
 • Syrový, V. (2003): Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)


Zpět na rozcestník: Akustika | Fonetika