Richard L. Meier

Richard L. Meier

Richard Louis Meier (1920 Kendallville, Indiana, USA - 26. února 2007 Berkeley, California, USA) byl americký vědec, systémový teoretik a průkopník v urbanistickém a regionálním plánování.[1][2]

Mládí a studium

Dětství prožil jako nejstarší z pěti dětí v rodině luteránského učitele a sboristy německo-amerického původu. Vyrostl ve skromných podmínkách a z důvodu vážného onemocnění své matky se velkou měrou podílel na chodu domácnosti.[3].

V roce 1940 dosáhl bakalářského titulu z chemie na University of Illinois v Urbana-Champaign a po zbytek II. světové války byl zaměstnán v chemickém výzkumu kalifornské společnosti Standard Oil. Zároveň stále pokračoval ve studiu. V roce 1944 získal titul Ph. D. z organické chemie na University of California v Los Angeles a už v této době prosazoval, aby se v rámci výuky předávaly studentům nejnovější a nejpokrokovější poznatky z jaderné fyziky.[3].

Vědecká práce a dílo

Po II. světové válce se spolu s vědeckými kolegy z Berkeley zabýval poválečným využitím atomové energie a stal se jedním z iniciátorů vzniku společenství dnes známého jako Federation of American Scientists. Usiloval mimo jiné o to, aby následný jaderný výzkum nebyl pouze v rukou armády, ale byl předmětem mezinárodního dialogu.[3][1]

Mezi lety 1949-50 se Meier soustředil na problematiku velkých a chudých měst. Vytvářel technická řešení např. pro komunikační zařízení či distribuci antibiotik v těchto regionech a za inovativní se pokládá především Meierův důraz na plánovaní a udržitelnost těchto řešení. Města ve svých teoriích pojímal velmi mezioborově.[1] V pozdějších letech se snažil svým studentům předat povědomí např. o úzkých souvislostech mezi systémovou teorií a sociálními jevy.[2]

Po roce 1950 vyučoval Meier vyučoval na Chicagské univerzitě plánování a s ním spojený výzkum a byl jedním ze zakládajících členů společnosti Society for General Systems Research. Ve své práci pokračoval po roce 1957 na University of Michigan, kde se systémové teorii věnoval i v tzv. Institutu pro výzkum duševního zdraví. V Michiganu se také seznámil a úzce spolupracoval s ekonomem, systémovým teoretikem a aktivistou Kennethem Bouldingem.[3]. Mezi jeho méně známé výzkumy patřil například ten, v němž prokazoval pozitivní vliv emancipace žen na společnost. [1]

V roce 1967 se Meier vrací zpět na University of California, kde pomáhá formovat nový doktorandský program se specializací na městské a regionální plánování. I v důchodu nadále přednášel a byl iniciátorem řady univerzitních výzkumů zabývajících se např. architektonickými řešeními problémů regionů. Svoje teorie k těmto tématům shrnul ve své poslední publikaci Ecological Planning, Management and Design vydané v roce 2003.[3] [1]

Během svého života zmiňoval, že za výsledky dobrého plánování považuje narůstání lidských svobod, sociální spravedlnosti a ekologické udržitelnosti ve světě.[2]

Publikace

 • 1956 - Science and economic development; new patterns of living
 • 1959 - Modern science and the human fertility problem
 • 1962 - A communications theory of urban growth
 • 1962 - Croissance urbaine et théorie des communications
 • 1965 - Developmental planning
 • 1967 - The influence of resource constraints upon planning for worldwide economic development
 • 1974 - Planning for an urban world: the design of resource-conserving cities
 • 1978 - Risk-taking considered in a community ecology framework
 • 1978 - The new paradigm for planners: community ecology
 • 1981 - Energizing urban ecosystems in the Philippines, Manila
 • 1989 - Life alongside a revolution : a Hong Kong diary, June 1989
 • 2003 - Ecological Planning, Management and Design

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 In Memoriam: Richard Meier. University of Carolina: Academic Senate [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: http://senate.universityofcalifornia.edu/inmemoriam/richardmeier.html Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test2“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test2“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test2“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. 2,0 2,1 2,2 Richard L. Meier: Planner and Futurist [online]. 2007 [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: http://rlmeier-planner-and-futurist.blogspot.cz/
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Richard L. Meier. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_L._Meier

Externí odkazy

Klíčová slova

regionální plánování, systémová teorie, urbanismus, architektura