Rodinná resilience

Koncepce rodinné odolnosti

 • odolnost není jen v individuální rodině, ale často je důležitá i odolnost celé rodiny - ta závisí i na odolnosti jejích členů

FAAR (family adjustment and adaptation response)

 • předchůdce
 • vyrovnanost stresorů a adaptačních mechanismů rodiny
 • u nás Matějček, Dytrych, Sobotková
 • dimenze:
 1. family meaning - situační povědomí, primární hodnocení požadavků a sekundární hodnocení možnosti zvládat
 2. rodinná identita - pohled na rodinu jako na specifickou jednotku, hrdost na svou rodinu
 3. rodinný pohled na svět - jak se rodina vztahuje k okolnímu světu
 • hlavní složky - soudržnost rodiny a víra členů rodiny v sebe navzájem, spoleh na ostatní členy rodiny
 • rodinná adaptabilita - schopnost čelit překážkám, účinnost rodiny při zvládání problémů
 • rozdělení rolí v rodině - kdo je za co zodpovědný
 • vzájemná podpora členů rodiny ve všech možných pohledech - psychologická,
 • sociální, exekutivní, ekonomická... podpora
 • rodina je zdrojem pozitivních emocí
 • status rodinné síly - úspěšné zvládání problémů ho posiluje (čím více toho rodina zvládne, tím lépe)
 • pozitivní emoce - projevy lásky, podpory, stanovení a utváření rolí a pravidel, rozhoduje o se o tom, jak se budou řešit problémy