Role rodiny v dospělosti

Funkce rodiny

 1. reprodukční
 2. hospodářská
 3. emocionální – emoční uspokojení všem svým členům
 4. socializační – uvádí dítě do lidské společnosti
 • jiné rodiny - problémové, dysfunkční (neplní všechny funkce), neúplné (sama matka, úmrtí, nejčastěji rozvod)

Typy rodinných koalic

 • OK – silnější vztah matka – otec, OK vztahy všech k dětem i mezi dětmi
 • rodina s nedostatkem vzájemnosti – chybí vztahy na všech úrovních
 • rodina s pokřivenými vztahy – jakási koalice 1 z rodičů s 1 dítětem (dominující vztah) v možném boji proti dalšímu rodiči (celkově když 1 rodič preferuje 1 dítě)
 • generační propast – výborné vztahy mezi rodiči, ale mizivé k dětem
 • pseudodemokratická rodina – chybí přirozená autorita rodičů
 • schizmatická rodina – téměř žádné vztahy mezi rodiči, ale silné 1 k 1 dítěti, 2. k 2. dítěti

Zdroje