Rollo May

  • Reprezentuje americkou odnož s frommovskou akcentací problematiky „odcizení“
  • Klíčovým zdrojem psychického narušení je podle něj odcizení se sobě samému, smyslu svého života
  • Jsou možné terapeutické zásahy, ale za cenu ztráty vlastního uvědomělého bytí a seberealizace

Mikšík, O. (2007). Psychologické teorie osobnosti (2., přeprac. vyd.). Praha: Karolinum.