Ronald D. Laing

Celým jménem Ronald David Laing.
Vidí základní zdroj úniku před odpovědností volby v úsilí člověka přizpůsobit se nárokům, které na něho klade společenské prostředí.

  • Tím popírá své nejvlastnější potřeby, včetně potřeby existence
  • Ztrácí kontakt se sebou samým
  • Znemožňuje si uspokojování pudových motivů i vytváření mezilidských vztahů

Mikšík, O. (2007). Psychologické teorie osobnosti (2., přeprac. vyd.). Praha: Karolinum.