Salutogenetický a patogenetický směr v uvažování o zdraví a nemoci

Patogenetické a salutogenetické paradigma

Množství teorií zdraví můžeme rozdělit také podle toho, jaké z uznávaných paradigmat zastávají. Jak je uvedeno výše, v současné době vedle sebe můžeme rozlišit dvě různá paradigmata – patogenetické a salutogenetické.[1]

Zatímco patogenetické paradigma se zajímá o to, jaké faktory hrají roli při vzniku onemocnění, a snaží se jedince léčit prostřednictvím detekování těchto faktorů – patogenů, tak novější salutogenetické paradigma se zajímá o to, jak je možné, že někteří lidé při působení stejných rizikových faktorů zůstávají zdraví. Salutogeneze se tedy snaží odhalit základy nebo původ zdraví. Patogenetické paradigma se dle Antonovského, snaží objasnit původ, povahu, průběh a léčbu patologie, nemocí.

Odkazy

Zdroje

Tento článek vychází z přednášky Psychologie zdraví na Katedře psychologie UK.

Reference

  1. Antovksy A.(1990) The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, vol. 11(issue 1), undefined. DOI: 10.1093/heapro/11.1.11.