Scholar Google

„Stůjte s námi na ramenou obrů.“

(slogan české mutace Google Scholar)

Služba Google Scholar zprostředkovává snadné vyhledávání akademických prací, z jednoho místa je možné prohledávat řadu vědních oborů a zdrojů (například odborné studie, diplomové práce, knihy, abstrakty a články publikované akademickými nakladatelstvími, odbornými společnostmi, univerzitami a dalšími vědeckými organizacemi). Služba pomáhá především vědeckým pracovníkům, pedagogům, ale i samotným studentům. Google Scholar napomáhá identifikovat nejrelevantnější výsledky ze scény vědeckého výzkumu.

Funkce služby Google Scholar

Vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa

Hledání článků, abstraktů a citací

Nalezení celého článku v knihovně či na webu

Informace o klíčových článcích v jakémkoli vědním oboru

Kromě běžných vyhledávacích operátorů (+, -, OR, „“) je možné využít i rozšířené možnosti vyhledávání, které omezí výsledky na konkrétního autora, název práce nebo dobu publikování. V konečných výsledcích vyhledávání pak kromě názvu publikace, jmen autorů či data vydání je možno nalézt také například odkaz na knihovny, v nichž danou konkrétní práci můžeme najít, případně odkaz na články související s vyhledanou prací.

Jakým způsobem jsou hodnoceny články…

Jedním ze základních cílů služby Google Scholar je třídit články takovým způsobem, který využívají i výzkumní pracovníci – vezmou v potaz celý text každého jednotlivého článku, včetně autora, publikačního zdroje, ve kterém se článek objevil a kolikrát byl citován v jiné vědecké literatuře. Nejdůležitější či nejvýznamnější výsledky se pokaždé objeví na první stránce.

Rozšířené vyhledávání služby Google Scholar

Efektivitu či přenos vyhledávání na Google Scholar lze posílit přidáním Operátorů, které naše vyhledávací výrazy značně doladí. V Některých případech je možné si operátory přidat rovnou ve vyhledávacím poli služby Google Scholar, v jiném případě využijeme například stránku Rozšířené vyhledávání služby Google Scholar. Uvedeme zde jedny z nejběžnějších operátorů služby Google Scholar:

Vyhledávání autorů

Vyhledávání autorů se řadí mezi ty vůbec nejefektivnější způsoby hledání konkrétních článků. Jestliže máme dostatek informací o tom, kdo je autorem článku, postačí jen doplnit příjmení autora k vyhledávacím výrazům.

Omezení publikačních zdrojů

Toto omezení nám zajistí výhradně výsledky s určitými slovy z konkrétní publikace. Tento operátor je dostupný výhradně na stránce Rozšířené vyhledávání služby Scholar

Omezení datem

Pakliže vyhledáváme nejnovější informace či události, efektivitu vyhledávání zvýší právě omezení data.

Další operátory

Kromě již zmíněných operátorů podporuje služba Google Scholar také většinu pokročilých operátorů ve vyhledávání na webu Google. Jedná se například o:

  1. operátor "+" zajišťuje, že výsledky vyhledávání budou obsahovat běžná slova, písmena či čísla, které vyhledávací technologie Google obvykle neberou v potaz, jako např. v [+de knuth];
  2. operátor "-" vylučuje všechny výsledky obsahující tento vyhledávací termín, jako např. v [vrána -autor:vrána]
  3. vyhledávání frází zobrazuje výhradně výsledky obsahující naprosto přesnou frázi, jako např. v dotazu["jak je vám libo"];
  4. operátor "OR" zobrazuje výsledky obsahující jeden z našich vyhledávacích výrazů, jako např. v [skladová položka OR vklad];
  5. operátor "intitle:" jako např. v dotazu[intitle:mars] zobrazuje výhradně výsledky obsahující námi hledaný výraz v názvu dokumentu.

Odkazy

Použité zdroje

Související články

Klíčová slova

Google, Google Scholar, operátory, služby, vyhledávání