Sexting

Sexting[1][2] je fenomén, který znamená předávání osobních fotografií či zpráv intimního obsahu prostřednictvím nových moderních komunikačních prostředků, jakými jsou mobilní telefony, e-maily a sociální sítě. Slovo sexting pochází z angličtiny a jedná se o složeninu vzniklou ze slov sex a textování.

Ještě před 10 lety nebyl sexting vůbec známý. V českém jazyce překlad zní jako elektronické rozesílání textových zpráv, videí či fotografií se sexuálním obsahem. Veškeré tyto fotografické a videové záznamy jsou v hojné míře zveřejněny na internetových stránkách. Definice sextingu byla objevena v roce 2005 na Novém Zélandu. Často se také stává prostředkem pro vydírání dětí v rámci tzv. kybergroomigu.

V roce 2008 se na stránce Cosmogirl.com (dnes již jinak pojmenovaná stránka) konal průzkum teenagerů a mladých dospělých obou pohlaví, jestli někdy provozovali sexting. 20 % dospívajících ve věku 13-20 let a 33 % mladých dospělých ve věku 20-26 let alespoň jednou poslalo své nahé fotografie do světa. Podle výzkumů sexting v České republice realizuje kolem 7-9 % dětské populace. 7,23 % (z toho dívek 53 % a chlapců 47 %) dětí umístilo v roce 2012 na internet svou fotografii nebo video, na kterých jsou úplně nebo pouze částečně nazí. 9 % dětí (z toho chlapců 34 % a dívek 66 %) poslalo tento materiál přes komunikační zdroj.

Právní úpravy týkající se sextingu:

Sexting ve velkém rozsahu podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí. Ve všech státech světa je toto počínání zakázané. V České republice evidujeme několik případů sextingu a řadu z nich lze posoudit jako šíření dětské pornografie. Řešení takových případů je u nás individuální. Záleží, jak fotografie vypadá a jak byla pořízena. Proto lze některé případy posoudit jako přestupky, trestní čin či ohrožování mravní výchovy mládeže. V takovýchto případech se postupuje dle trestního zákona.

Zákon č. 40/2009 Sb.

§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Přechovávání (odnětí svobody až na 2 roky) (2) Výroba, dovoz, vývoz, nabídka, zpřístupňování (odnětí svobody až na 3 roky) Pokud toto spáchá jako člen organizované skupiny, dále rozšiřuje dětskou pornografii obzvláště účinným způsobem (film, rozhlas, televize, internet), či s cílem získat značný finanční prospěch, může být potrestán odnětím svobody až na 6 let, v případě mezinárodní organizované skupiny až na 8 let.

§ 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až 5 let. Organizovaně či s cílem získat značný finanční prospěch, může být potrestán odnětím svobody až na 6 let, v případě mezinárodní organizované skupiny až na 8 let.

Důvody pro realizaci sextingu

 1. Sexting je realizován z nudy
 2. Sexting je provozován s cílem navázat intimní kontakt s jiným pohlavím
 3. Sexting je forma sebeprezentace
 4. Sexting byl vyvolán, aby vyvolal u adresátů vzrušení
 5. Sexting je dílo okamžiku
 6. Sexting je součástí dětské prostituce
 7. Sexting je produkován pod vlivem okolí

Rizika sextingu

 1. Našim potencionální útočníkům dáváme svůj osobní materiál, který mohou použít proti nám.
 2. Můžeme se vystavit harašení či sexuálním útokům.
 3. Ztratíme prestiž.
 4. Nastanou potíže se získáním nebo udržením zaměstnání či sociálních vztahů.
 5. Některé případy sextingu mohou končit tragicky.

Kde člověk najde pomoc

Existuje online poradna projektu E-Bezpečí, která se zaměřuje na tuto problematiku. Za samozřejmost považuje spolupráci s Policií České republiky. Policii lze kontaktovat na jakémkoli oddělení. Významné je také sdružení Linka bezpečí, které nalezneme na adrese Linkabezpeci.cz.

Případy sextingu[3]

Z roku 2008 je známý například případ Jessicy Logan z Ameriky, která spáchala sebevraždu poté, co její bývalý přítel zveřejnil její intimní fotografie, které mu poslala v době, když spolu ještě chodili. Od té doby byla Jessica vystavena neustálému posměchu ze strany spolužáků. Jessica dokonce vystoupila i v televizi. Útoky však bohužel nepřestaly a nebohá Jessica tlak nevydržela: spáchala sebevraždu v pouhých 18 letech.

Dalším odstrašujícím případem je i kauza 17-ti letého Phillipa Alperta z Floridy. Jeho přítelkyně mu zaslala své intimní fotografie. Jenomže když se pár rozešel, Philip rozeslal její nahé fotografie kamarádům a také rodičům dívky. Byl za to usvědčen a odsouzen na 5 let podmíněně z šíření dětské pornografie. Do svých 43 let bude zařazen do registru sexuálních útočníků. Phillip byl okamžitě vyhozen ze školy a jako odsouzený zločinec má problém najít si práci.

Odkazy

Reference

 1. Co je sexting. E-Bezpečí [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/154/19/lang,czech/
 2. Секстинг. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: https://ru.wikipedia.org/wiki/Секстинг
 3. Sexting [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.sexting.cz/

Externí odkazy

Klíčová slova

sexting, dětská pornografie, nové komunikační prostředky, kybergrooming