Seznam oborových databází šedé literatury

Popis základních oborových databází ukládajících šedou literaturu seřazených podle abecedy:

AGRICOLA

(Agricultural Online Access)

 • URL: http://agricola.nal.usda.gov/
 • Obor: zemědělství
 • Záznamy: 3,2 mil. S abstrakty, retrospektiva až do roku 1600
 • Producent: United States Department of Agriculture, volně přístupná

Databáze pokrývá z hlediska šedé literatury významné dokumenty z oblasti fyziologie, výživy, výzkumu potravy, zemědělské ekonomie, vzdělávání, životního prostředí a mikrobiologie.

ArXiv

(ArXiv.org e-Print archive )

 • URL: http://www.arxiv.org/
 • Obor: technické vědy
 • Záznamy: měsíční přírůstek 4 000 prací
 • Producent: volně dostupný, hostován Cornellovou univerzitou

Archiv preprintových dokumentů (zvaných též e-print) z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy, astronomie, statistiky. Původně známý jako LANL preprint archive, záznamy až do roku 1991.

CERN Document Server

Dokumentový a multimediální archiv Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) obsahující plné texty dokumentů z oblasti fyziky.

The EASY

(Electronic Archiving Systém)

Tuto databázi provozuje institut při Nizozemské královské akademii umění a vědy, který je odpovědný za uchovávání a zpřístupňování výzkumných dokumentů typu „open access“ z oblasti umění, humanitních a sociálních věd.

EconPapers

(Economic Papers)

 • URL: http://econpapers.repec.org/
 • Obor: ekonomie
 • Záznamy: 1,7 mil., šedá literatura jsou ale pouze working papers
 • Producent: Washington University in St. Louis

EconPapers poskytuje přístup k RePEc, největší světové sbírce on-line ekonomických pracovních dokumentů, článků v časopisech a softwaru. Zahrnujefull-texty všech souvisejících oborů ekonomie jako obchod a finance.

EECS Technical reports

(Electrical Engineering and Computer Sciences Technical Reports)

EECS poskytuje datovaný archiv EECS výzkumu. Obsahuje Ph.D. práce a magisterské zprávy, stejně jako technické dokumenty. Zahrnují příbuzné obory jako technické vědy, počítačová věda, výpočetní a komunikační technika.

E-LIS

(E-Library and Information Science)

 • URL: http://eprints.rclis.org/
 • Obor: knihovnictví a informační vědy
 • Záznamy: šedou literaturu obsahuje jen částečně
 • Producent: Dois

Plnotextový archiv elektronických materiálů z oblasti informační vědy a knihovnictví a příbuzných oborů - technické vědy, informační věda, společenské a humanitní vědy, informační věda.

Embase

(Excerpta Medica Database)

 • URL: https://www.embase.com/login
 • Obor: biomedicína
 • Záznamy: 10 mil. (včetně 44% titulů nenabízených databázemi PubMed/Medline), retrospektiva do roku 1974, 80% obsahuje abstrakt, specializovaný tezaurus EMTREE
 • Producent: Elsevier Science ve spolupráci s OVID Technologies

Renomovaná databáse patří mezi stěžejní medicínské informační zdroje. Zahrnuje také příbuzné obory jako farmacie, biologický výzkum, management ve zdravotnictví, drogová závislost, biomedicínské inženýrství a zdravotnická technika.

ERCIM

(The European Research Consorcium for Informatics nd Mathematics)

Archív preprintových dokumentů z oblastí fyziky, matematiky, počítačové vědy a dalších technických oborů si klade za cíl podporovat společné práce v rámci Evropského společenství pro výzkum a zvýšit spolupráci s evropským průmyslem. Přední evropské výzkumné ústavy jsou členy ERCIM.

InSpire

(INSPIRE-HEP High Energy Physics)

 • URL: http://inspirehep.net/
 • Obor: fyzika
 • Záznamy: 1,1 mil., retrospektiva do roku 1970
 • Producent: SLAC National Accelerator Laboratory

Databáze obsahuje dokumenty typu šedé literatury pro všechny oblasti fyziky. INSPIRE-HEP je otevřený přístup digitální knihovna pro oblasti fyziky vysokých energií (HEP). [1] Jedná se o nástupce Stanford fyziky Information Retrieval System (SPIRES) databází, [1], hlavní databáze literatury pro fyziku vysokých energií od roku 1970.

NCSTRL

(Networked Computer Science Technical Reference Library)

 • URL: http://www.ncstrl.org/
 • Obor: počítačové vědy
 • Záznamy: technické reporty z archivů 150 institucí, retrospektiva do roku 1998
 • Producent: Massachusetts Institute of Technology, volně přístupné

Databáze sdružuje mezinárodní kolekci full-textů z oblasti počítačové vědy. Digitální knihovna výzkumných a vědeckých zpráv, disertací, článků. Možnost stažení dokumentů ve zvoleném formátu

NTRS

(NASA Technical Reports Server)

Tato databáze shromažďuje skutečnosti, analýzy a závěry vyplývající z vědeckých, technických a souvisejících úsilí inženýrství v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti kosmonautiky.

Portál SOWIPORT

(Sozialwissenschaften Portal)

 • URL: http://www.sowiport.de/
 • Obor: společenské vědy
 • Záznamy: 1 mil.
 • Producent: GESIS - Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen

Tuto databázi vytvořil vědecký informační portál SOWIPORT, který zahrnuje šedou literaturu a publikace „open access“ z oblasti společenských věd. Koncept SOWIPORTU je založen na tzv. informačním cyklu, který rozděluje informace do tří skupin dle vykonávaných aktivit.

PsycINFO

(Psychologic Informations)

Databáze lokalizuje a shromažďuje mezinárodní literaturu z oblasti psychologie a jí příbuzných oborů – psychiatrie, vzdělávání, počítače, medicína, farmakologie, právo, lingvistika, sociální práce a péčovatelství.

DALŠÍ SEZNAMY

HODNOCENÍ

Oborových databází šedé literatury moc není, spíše se jedná o seznamy odkazů a návodů k co nejaktuálnějším informacím. Nejvíce jich je lékařských a technických (Kanadské a USA knihovny).

ZDROJE

ODKAZY

 • NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA. NUŠL: Národní úložiště šedé literatury [online]. 2008- [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: http://www.nusl.cz/
 • THE NEW YORK ACADEMY OF MEDICINE. Grey Literature Report: Fill the gaps in your public health research [online]. [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: http://www.greylit.org/
 • UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE. NTIS: National Technical Information Service [online]. 2015 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: http://www.ntis.gov/