Shannon a weaver model

Claude Elwood Shannon

(1916 -2001) byl americký elektroinženýr a matematik, autor obecného modelu komunikace, spoluzakladatel oboru informatika a tvůrce „ teorie informace”[1].

V roce 1942 nastoupil Shannon do Bellových laboratoří, kde působil 15 let.

Zde si asi taky poprvé uvědomil jistou podobu mezi pravdivostními hodnotami v Boolově agebře (algebraitská logika) se stavy kombinačních relé/tranzistorů v elektrickém obvodu.

Svou teorii si ověril a následně publikoval v práci „A Mathematical Theory of Communication”, v němž definoval pojem informace.

V tomto stěžejním díle též poprvé použil pro informaci jednotku – bit (jako zkratku slov - binary diary – dvojková číslice). Ta je vyjádřena jako množství informace obsažené v jednom binárním slově.

„Informace je odstraněná neurčitost.„
Vzorec pro výpočet hodnoty informace je založen na míře pravděpodobnosti.
Dle Shannona: čím je sdělení pravděpodobnější, tím menší hodnotu tato informace má. Odhlíží od předchozích znalostí příjemce. Jde tedy spíš o měření přenášených signálů. [2].


Jako první definoval entropii termodynamiky jako míru nejistoty na rozdělení pravděpodobnosti.

I = log2 N


Warren Weaver

(1894 – 1978) byl americký vědec, matematik a správce vědy. Hlavní Weaverovy výzkumy byly v problematice komunikace ve vědě a v matematické teorii pravděpodobnosti.[3]


Shannonův a Weaverův model

Soubor:Teor-vychodiska-komunikace 02
Shannonův a Weaverův model


Shannonův a Weaverův model komunikace se stal pro svou jednoduchost základním modelem, který zachycuje podstatu veškerých komunikačních procesů. Popisuje pojmy informační zdroj (zpráva), vysílač (signál), kanál, šum, přijímač, místo určení, kódování, dekódování, informace o rychlosti nebo kapacitě kanálu. Shannon a Weaver model nebere v úvahu dynamické změny v průběhu času.


Shannonův a Weaverův model se skládá z pěti částí:

1. Informační zdroj, který produkuje zprávy.
2. Vysílač, který kóduje zprávu do signálů
3. Kanál, který je upraven pro přenos signálů
4. Příjemce, který "dekóduje" (rekonstruuje) zprávu od signálu.
5. Místo určení, pro příchod zpráv

6. Šestý element, Šum je dysfunkční faktor: obsah zprávy se může lišit od vyslaného sdělení.[4]


Silné stránky modelu:

- jednoduchost
- obecná platnost
- nejčastěji užívaný model
- kvantifikovatelnost

Slabé stránky modelu:

- nezohledňuje obsah a význam zprávy
- nedochází ke zpětné vazbě
- model neznázorňuje komunikaci v čase

ODKAZ

Reference


[1] MAREŠ, Milan. Slova, která se hodí aneb jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice. Praha: Academia, 2006. 352 s. ISBN 80-200-1445-4. Kapitola Jak vážíme informace, s. 288-294.
[2] Königová, Marie. Vybrané kapitoly z informační vědy. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech [online]. Praha. 2014. Dostupné z www:<(http://texty.jinonice.cuni.cz)>
[3]Piore, Emanuel R. (duben 1979) "Nekrolog: Warren Weaver". . Fyzika dnes 32(4):. 72doi:10,1063 / 1,2995512.
[4] Sergio Verdú (2000). "Padesát let teorie Shannon". V Sergio Verdu a Steven W. McLaughlin. teorie informace: 50 let objevu. IEEE Press. Str. 13-34. ISBN 0-7803-5363-3.


Použitá literatura:

Dostupné z <https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/.../urbaníková_2010_dp.pdf?...1>
Woods, David a Hollnagel, Erik. (2005). Společné Cognitive Systems: Základy kognitivní systémového inženýrství. Boca Raton, FL: Taylor & Francis. ISBN 0-8493-2821-7.
Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver>
Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/Shannon–Weaver_model>
Dostupné z<http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/short/trans.html>
Claude E. Shannon , Warren Weaver. Matematická teorie komunikace. Univ of Illinois Press, 1949. ISBN 0-252-72548-4
SOUČEK, Martin. UK UISK modul č. 3 - Informační věda, v rámci projektu Studium informační vědy a komunikačního managementu v evropském kontextu. Dostupné z:http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1130
Chapter 2: OTHER MODELS." In Introduction to Communication Studies, 24-38. n.p.: Taylor & Francis Ltd / Books, 1990.Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost (accessed January 22, 2015).
Warren Weaver. Columbia Electronic Encyclopedia, 6Th Edition (December 2013): 1. Academic Search Complete, EBSCOhost(accessed January 22, 2015).
Golomb, Solomon W. "Claude E. Shannon (1916-2001)." Science 292, no. 5516 (April 20, 2001): 455. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed January 22, 2015).

Klíčová slova Shannon, Weaver, Bit, Šum,Komunikační model