Služby odborných knihoven

Posláním každé informační instituce by mělo být poskytování optimálního množství alespoň relevantních (pokud možno však pertinentních) informací, v optimálním čase, v optimální podobě, bez zbytečných ztrát a nadbytečných aktivit - svým uživatelům

Ve službách odborných knihoven je třeba vzít v úvahu společenské změny a zohlednit vývoj informačních technologií.

• Vědci se mohou bez omezení zúčastnit odborných akcí v zahraničí, kde získají nejnovější informace a navazují komunikaci se zahraničními kolegy. Vznikají neviditelné kanály, kterými oboustranně proudí mnoho informací, o kterých knihovník neví.

• Internet se stává běžnou součástí našeho života. Spojení mají všichni nejen na pracovišti, ale i doma a na cestách. Mají tedy přístup k informacím 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

• Na internetu jsou plnotextové dokumenty a to nejen články z časopisů, ale i materiály z konferencí a v některých případech i volně přístupné elektronické knihy.

Co to znamená pro práci knihovníků:


 • Zajistit přístup k elektronickým dokumentům, zejména k placeným zdrojům. V tom jsou knihovny naprosto nezastupitelné.
 • Nebudovat studovny, ale zajistit vzdálený přístup ke zdrojům. Umožnit uživatelům studovat doma bez ohledu na otvírací dobu knihovny
 • Pracovat s uživatelem individuálně, nenabízet rešerše, ale vytvořit profil a personalizovat dostupné databáze. Databázová centra pak budou posílat upozornění na relevantní práce přímo uživateli.
 • "Nevychovávejme“ uživatele k vyhledávání informací, naučme se to my a informace uživateli poskytujme.
 • Staňme se pro své uživatele jedinou knihovnou, kterou pro přísun odborných informací potřebuje.
 • Vzhledem k tomu, že uživatelé mají přístup ke zdrojům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu nemusí být knihovna otevřena déle než 8 hodin
 • Knihovník se musí snažit získat co nejvíce informací o činnosti ústavu, být součástí týmu. Zúčastňovat se porad, akcí a sledovat dokumenty vedení pracoviště.


Vědecké pracovníky nechápat pouze jako příjemce informace, ale také jako tvůrce informací. Pro ně zajišťujme:


 • Dohledání citací do publikace a jejich úprava podle požadavků redakce
 • Průběžná a kompletní evidence publikační činnosti uživatelů
 • Informace o publikacích vědeckých pracovníků a jejich ohlasech (citovanosti).
 • Vedení ústavu průběžně informovat o publikační aktivitě zaměstnanců a ohlasech jejich publikací


Budou-li knihovny pro vědce chtít přežít rok 2015, budou muset přejít od katalogizace k diferencovaným službám jednotlivcům, stát se jejich týmovými kolegy a zejména se učinit nepostradatelnými u vedení ústavu.