Směry vývojové motoriky v novorozeneckém období

  • kefalokaudální – nejprve jsou schopni hýbat hlavičkou, pak nožičkami (od hlavy k ocasu)
  • proximodistální – ruka, pak prstíky (od bližšího ke vzdálenějšímu)
  • ulnoradiální – od malíkové hrany k palci, od palmárního stisku (pěst) k sofistikovanějšímu (dvěma prsty)

Zdroje