Socializace v předškolním období

  • sociální reaktivita- dítě má velkou škálu sociálních projevů (někoho miluje, jiného nenávidí, tomu je dominantní, tomu se vyhýbá,…)
  • rozvoj sociální kontroly – akceptuje sociální normy v rodině, už je má interiorizované (projevuje se to svědomím – matka třeba na jeho chování pozná, že něco provedl, nebo se jde dítě samo udat)
  • osvojování sociálních norem mimo rodinu (v přátelské atmosféře mimo rodinu si zkouší, co se naučilo v rodině)

Zdroje