Socializace v pubescenci

  • je ovlivněna jeho novými kompetencemi, které se projeví i ve způsobu zpracování různých sociálních vlivů
  • v průběhu dospívání se mění názor na jiné lidi
  • proměnou procházejí i sociální role, dospívající odmítá podřízenou roli, komunikace dospívajících s dospělými je touto potřebou ovlivněna také
  • mění se vztah ke škole, dobrý výsledek přestává být cílem, ale stává se prostředkem
  • dochází ke stabilizaci individuální normy, která určuje i míru snahy pubescenta
  • mění se vztah k učiteli, jako autorita je brán pouze pokud něčím imponuje
  • odpoutání se od rodiny je důležitým vývojovým mezníkem - dochází k modifikaci (nikoli ke zrušení) vztahu k rodičům, dospívá ke zjištění, že rodiče nejsou neomylní, už nechce být jako oni, snaží se od nich nějak odlišit, odmítá nekritické přijetí rodičovské autority

Zdroje