Socioemocionální vývoj v novorozeneckém období

  • vazba dítěte s matkou v raných fázích vývoje a její kvalita tvoří základ pro socioemocionální vývoj člověka
  • je to základ komunikace člověka
  • komunikace matka dítě:
  1. změna chování a myšlení matky po začátku tlukotu srdce dítěte
  2. rozběh komunikace matka-dítě je porod
  3. za začátek komunikace se dá také považovat senzitivní období bezprostředně po porodu (4-8 hodin)- senzitivnost matky na protosociální chování dítěte
  • ačkoliv je vzájemné chování matky a dítěte jakoby předprogramované (všechny matky a všude na světě se chovají podobně) a je to jedna z nejdůležitějších vazeb v přírodě vůbec zajišťující reprodukční linii druhu, ukazuje se, že různé aktuální „civilizační“ vlivy ho mohou modifikovat či narušit
  • Papouškovi, Brazelton

Zdroje