Sociologie

Zahraniční nakladatelství zaměřená na obor sociologie:

Routledge

Anotace: Nezávislé nakladatelství odborných knih, časopisů a online zdrojů z oblasti filosofie, dějin idejí, sociálních teorií a otázek týkajících se sociologie po celém světě pro studenty a lektory. Společnost byla založena v roce 1836. Dnes je Routledge předním světovým akademickým nakladatelstvím v oblasti humanitních a společenských věd.
Odkaz: https://www.routledge.com/

BSA Publications Limited

Anotace: Společnost byla založena v roce 1951. Jedná se o národní sdružení pro sociologii ve Velké Británii. Sdružení aktivně podporuje studium sociologie, organizuje širokou škálu akcí a veřejných přednášek po celé Velké Británii. Provozuje také síť více než 40 studijních skupin a několik speciálních zájmových skupin. Publikuje akademické časopisy z oblasti kulturní sociologie, sociologie a zaměstnanosti ve společnosti.
Odkaz: https://www.britsoc.co.uk/

Sage

Anotace: Je jedním z předních světových nezávislých akademických a odborných nakladatelství. Společnost byla založena Sarou Miller Mccune roku 1965. Ročně vydávají přes 800 knih a 1000 časopisů, odborných titulů a příruček z oblasti společenských věd, zdravotnictví a humanitních věd. Mají více než 1500 zaměstnanců po celém světě. Hlavní kanceláře nakladatelství sídlí v Los Ageles, Londýně, New Delhi, Singapuru a ve Washingtonu DC. Najdeme zde spousty knih z oblasti sociologie, psychologie, ekonomiky, politologie a mnoho dalších.
Odkaz: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur

Edward Elgar Publishing

Anotace: Mezinárodní odborné nakladatelství se silným zaměřením na společenské vědy a právní obory. Vydávají 340 titulů ročně. Společnost byla založena Edwardem Elgarem. Sídlí poblíž Londýna a také v USA. V poslední době získali řadu ocenění a vyznamenání.
Odkaz: http://www.e-elgar.com/?___SID=U

Brill

Anotace: Nakladatelství bylo založeno v roce 1683 a má bohatou historii se silným mezinárodním zaměřením. Hlavní sídlo je v Nizozemsku a další pobočky se nachází v Bostonu a Massachusetts. Nakladatelství se zaměřuje zejména na humanitní a společenskou vědu a také na mezinárodní právo. Publikuje ročně více než 800 knih a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.
Odkaz: http://www.brill.com/

Bloomsbury Publishing

Anotace: Bloomsbury Publishing je nezávislé nakladatelství založené v roce 1986. Specializuje se zejména na humanitní a společenské vědy. Nakladatelství vydává více než 1000 knih ročně. Sociologie byla jedním z témat, s nimiž byl zahájen Bloomsbury Academic otisk v roce 2009. Vybudovali silnou reputaci v řadě specializovaných oborů, včetně metod sociálního výzkumu, sociální teorie, sociologie vědy a techniky, sociologie sportu a politické sociologie.
Odkaz: http://www.bloomsbury.com/uk/

Icon Books

Anotace:Icon Books je ezávislé britské nakladatelství založené v roce 1992, vydávající populární knihy. Knihy jsou často vtipně ilustrované. Vydávají knihy z oblasti sociologie, historie, filozofie, psychologie a mnoho dalších.
Odkaz: http://www.iconbooks.com/

Palgrave Macmillan

Anotace: Toto nakladatelství založili bratři Daniel a Alexander Macmilianovi v roce 1843. Vydávají 57 časopisů z humanitních oborů a společenské vědy. Sídlí v Londýně, New Yorku a Šanghaji. Zaměřují se na potřeby výzkumných pracovníků, instruktorů a studentů vysokých škol.
Odkaz: http://www.palgrave.com/

Fernwood Publishing Co. Ltd

Anotace: Nakladatelství bylo založeno v srpnu roku 1991 a své první knihy publikovali na jaře roku 1992. Nakladatelství sídlí v Kanadě. Publikují knihy především pro vysoké školy a vysokoškolské kurzy a to zejména z oblasti společenských věd s důrazem na kriminalistiku, politiku, politickou ekonomiku, kulturu a sociální práci. V posledních letech rozšířili svůj publikační mandát s více knihy určených pro čtenáře, kteří mají zájem o sociální změny a sociální spravedlnost.
Odkaz: https://fernwoodpublishing.ca/

Wiley

Anotace: Nakladatelství Wiley nabízí autoritativní sociologické knihy a 32 časopisů v sociologii a přímo souvisejících oblastech.
Odkaz: http://eu.wiley.com/WileyCDA/

Academia

Anotace: Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně pod názvem nakladatelství Československé Akademie věd, které se roku 1966 přejmenovalo na současný název Academia. Vydává publikace z vědních oborů jako sociologie, psychologie, právo, ekonomie a dalších. Vydává také beletrii.

Odkaz: http://www.academia.cz/

Vesmír

Anotace: Nakladatelství bylo založeno roku 1991, zaměřuje se na společenské vědy, odbornou literaturu a umění. Odkaz: http://www.almanachlabyrint.cz/nakladatelstvi/49/vesmir-s-r-o/

Paseka

Anotace: Nakladatelství Paseka vydává jak knihy se zaměřením na společenské vědy, tak i na českou beletrii a poezii, knihy pro děti a mládež a také přírodní vědy. Vydává sedmdesát titulů ročně, pořádá výstavy a autorská čtení. Odkaz: http://www.paseka.cz/nakladatelstvi/o-nas/kategorie-54/

Accendo

Anotace: Nakladatelství Accendo zaštiťuje vědecko-výzkumný ústav, publikuje zejména v oblasti společenských a přírodních věd.

Odkaz: http://accendo.cz/

Sociologické nakladatelství

Anotace: Sociologické nakladatelství, ve zkratce SLON vzniklo roku 1991 jako společný podnik Aleny Miltové a Jiřího Ryby. Nakladatelství publikuje knihy z oboru sociologie, politologie, psychologie a dalších příbuzných oborů. Dosud nakladatelství vydalo více než 170 titulů.

Odkaz: http://www.slon-knihy.cz/o_naklakladatelstvi.php

Portál

Anotace: Toto nakladatelství bylo založeno roku 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Zaměřuje se na publikace zejména z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a sociální práce.

Odkaz: http://www.portal.cz/o-portalu/

Grada Publishing

Anotace: Grada se na trhu nachází od roku 1991 a jedná se o největší tuzemské nakladatelství odborné literatury. Ročně vydává kolem 400 novinek ve 29 oborech. Zaměřuje se zejména na psychologické, sociologické tituly, tituly s tématikou finančnictví a účetnictví a další.

Odkaz: http://www.grada.cz/o-nas/

Neoluxor

Anotace: Nakladatelství vzniklo roku 2001 a nyní provozuje 27 knihkupectví po celé ČR. Zaměřuje se na širokou škálu žánrů, mezi nichž patří také odborné knihy, populárně naučné, učebnice, dětské knihy apod.

Odkaz: http://neoluxor.cz/

Nakladatelství Fraus

Anotace: Nakladatelství Fraus je největším nakladatelstvím vydávající učebnicové materiály. Propaguje interaktivní výuku a zavádění nových výukových metod ve školách v celé republice.

Odkaz: https://www.fraus.cz/cs/o-nas/nakladatelstvi-fraus

Bookboon.com

Anotace: Bookboon.com je internetové knihkupectví zabývající se přírodními vědami, právem, ekonomií, sociologií, psychologií a dalšími příbuznými vědami.

Odkaz: http://bookboon.com/cs