Software

Software (neboli programové vybavení) je nehmotná část počítače, která provádí nějakou činnost. Hardware je naopak fyzická část počítače. Software i hardware na sobě vzájemně závisí. Žádná z částí nemůže být ke svému účelu použita sama o sobě. Software může být definováni i jako veškerá data uložená v paměti počítače (spustitelné soubory, skripty, knihovny, obrázky, textové dokumenty, …), tedy i data, která obvykle žádnou činnost neprovádějí. Hranice mezi programem a daty může být nejasná (spustitelný program zkomprimovaný v ZIP souboru, nebo HTML soubor s kousky JavaScriptu).

Rozdělení softwaru

Software lze na všech platformách rozdělit podle úhlu pohledu do několika kategorií.

Funkce, Doména použití

Podle účelu nebo oblasti použití můžeme software rozdělit na tyto skupiny:

Systémový software

Poskytuje základní funkcionalitu počítačovému hardwaru a platformu pro běh aplikačního softwaru. Zahrnuje tento software:

 • Firmware, software obsažený v hardware, sloužící pro jeho řízení (BIOS, vstupně-výstupní zařízení, tiskárny, CD/DVD mechaniky, grafické a zvukové karty, …).
 • Operační systém, je základní kolekce programů, které řídí zdroje počítačového hardwaru a poskytují základní služby pro další programy, zejména aplikační software. Pro funkce jako vstup, výstup a alokace paměti, operační systém působí jako prostředník mezi programy a počítačovým hardwarem. Operační systémy se nalézají na většině zařízení, které obsahují počítač. (mobilní telefon, herní konzole, web server,…) Příklady populárních OS: Android, iOS, Linux, Microsoft Windows.
 • Ovladače zařízení, programy obsluhující a kontrolující konkrétní typ zařízení připojeného k počítači. Poskytují softwarové rozhraní k hardwarovým zařízením. Umožňují operačním systémům a dalším programům přístup k hardwarovým funkcím, bez potřeby znát jeho přesné detaily.(myš, webkamera, USB port, tiskárna,…).
 • Utility, software pomáhající uživatelům s analýzou, konfigurací, optimalizací a údržbou počítače (Anti-virus, Disk cleaners, Archivační software)

Aplikační software

Využívá počítačový systém k provádění užitečných úkolů mimo základní běh počítače samotného. Konkrétní instance aplikačního softwaru se nazývá aplikační program nebo aplikace.Příklady aplikačního softwaru zahrnují kancelářské aplikace, grafické programy, přehrávače médií, zabavní software. Aplikace mohou být vázané na počítač a jeho systémový software, nebo mohou být vydány odděleně. Některé aplikace jsou dostupné ve verzích pro několik různých platforem. Jiné mají užší požadavky a jsou určeny jen pro specifický operační systém ( Androidí aplikace pro výuku, přehrávač videa pro Windows).

Škodlivý software

Je jakýkoliv software vyvinutý za účelem narušit počítačové operace, získat citlivé informace, nebo získat přístup k soukromým systémům. Škodlivý software je nazýván také malware, a je úzce spjat počítačovou kriminalitou. Některý malware je však vytvářen pouze jako vtip, některý se vydává za originální software, který může přijít z oficiální stránky společnosti ve formě užitečného programu, ve kterém je malware vložen společně se sledovacím softwarem, který shromažďuje marketingové statistiky. Příklady škodlivého softwaru:

 • Počítačový virus je program, který při spuštění replikuje vkládáním svých kopií (i modifikovaných) do jiných programů nebo souborů. Viry provádějí některý typ škodlivé aktivity jako zabírání místa paměti na disku, spamování kontaktů, logování stisku klávesnice, zobrazování různých zpráv.
 • Červ je specifický počítačový program, který je schopen automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné počítače. Poté, co infikuje systém, převezme kontrolu nad prostředky zodpovědnými za síťovou komunikaci a využívá je ke svému vlastnímu šíření.
 • Trojský kůň je obecně malware, který sebe nereplikuje ani nevkládá do jiných souborů a obsahuje škodlivý kód, který po vykonání typicky způsobuje ztrátu nebo poškození dat nebo systému. Trojský kůň často slouží jako „zadní vrátka“ pro neautorizovaný přístup do postiženého počítače. Počítač se pak může zdá pomalejší, s velkým procesorovým a síťovým vytížením.
 • Ransomware je program omezuje přístup k počítačovému systému který napadne a požaduje vyplacení „výkupného“, aby byli omezení odstraněny.
 • Spyware je software shromažďující informace o osobě nebo organizaci bez jejich vědomí a posílající tyto informace jiné entitě bez uživatelova vědomí.
 • Adware je jakýkoliv softwarový balíček, který automaticky zobrazuje reklamy. Ty mohou být v Uživatelském rozhraní softwaru, nebo na obrazovce během instalačního procesu.

Povaha, doména spuštění

 • Desktopové aplikace je aplikační software běžící na straně desktopového počítače, laptopu, mobilu nebo tabletu. Aplikace primárně pracuje s lokálními daty a používá lokálně instalované nástroje. Patří sem např. webové prohlížeče nebo Microsoft office.
 • Serverový software
 • Skripty jsou tradičně kusy softwaru embedovaného na webových stránkách, které běží přímo ve webovém prohlížeči, bez potřeby načtení pluginu. Jako skript se považuje jakýkoliv program napsaný ve skriptovacím jazyce (PHP, Javascript, Python, Perl, Ruby, …), pro speciální běhové prostředí ( softwarové aplikace, webové stránky, shelly operačních systémů, embedované systémy). Skript typicky těží z výhody, že se nemusí překládat a kompilovat.
 • Webové aplikace většinou běží na webovém serveru a vytváří dynamicky generované webové stránky pro prohlížeče. Jsou vytvářeny v programovacích jazycích jako java, PHP nebo ASP.NET.
 • Pluginy (extenze, addony) jsou softwarové komponenty, které přidávají, rozšiřují nebo modifikují funkčnost jiné aplikace, kterou také pro svůj běh vyžadují. Typickým příkladem jsou paginy používané ve webových prohlížečích jako jsou lišty pro vyhledávání, Adobe Flash Player nebo antivirové scannery.
 • Embedovaný software je kód napsaný jako firmware do embedovaných systémů, zařízení pro jeden nebo několik použití, jako jsou automobily nebo televizory. Často zde nelze jasně rozlišit mezi systémovým a aplikačním softwarem.

Licence

 • Public domain - Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad publikovaným software - můžete jej volně šířit a používat, ale i měnit či zahrnout do svých aplikací
 • Freeware - forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto licencí většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech.
 • Shareware - Produkty jsou pod touto licencí šířeny zdarma. Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením této částky se stává registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je mu k dispozici on-line podpora. Shareware býval v počátcích velmi levný - byl většinou produktem jednoho vývojáře a byl distribuován přímo klientům. Díky značnému rozšíření Internetu se z této licence stal naprosto obvyklý způsob distribuce software, který využívají i dříve typické krabicové produkty.
 • Adware - bezplatné užívání toho software, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen, odstranění reklamy je nemožné a ani není v souladu s licencí, reklama bývá většinou stahována z Internetu
 • Donationware - Zaplacení tohoto software je čistě dobrovolné a pokud máte pocit, že by bylo vhodné ocenit kvalitu autorovy práce, můžete zaslat libovolný příspěvek na jeho konto.
 • Open source - za software se neplatí, k dispozici je i zdrojový kód, chráněna licencí GNU GPL, novela LGPL (Linux, GIMP, OpenOffice).
 • Plná verze - kompletní program, všechny funkce programu jsou bez omezení přístupné.
 • Demo verze - Program slouží pouze k předvedení schopností daného produktu, ne však k jeho plnému nasazení. Je pravděpodobné, že bude nějakým způsobem omezena funkčnost produktu, např. ukládání, zobrazování nebo zpracování. Často také bývá omezena časově. Zvyklostí bývá označovat funkčně omezenou verzi Demo a časově omezenou verzi Trial.
 • Trial verze - Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce např. ukládání, tisk apod. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovládání programu a různých funkci před zakoupením plné verze.
 • OEM software - dodáván spolu se zakoupeným hardwarem, normální verze programu, většinou za sníženou cenu.
 • EULA - Uživatel musí před stažením nebo použitím programu souhlasit s podmínkami použití autora programu.
 • GNU-GPL - GNU General Public License. Software šířený pod licencí GPL je možno volně používat, modifikovat i šířit, ale za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) s možností získat bezplatně zdrojové kódy. Toto opatření se týká nejen samotného softwaru, ale i softwaru, který je od něj odvozen.

Odkazy

Reference