Special Session on Information Infrastructures - 1995

< Zpět na National information infrastructure initiatives: vision and policy design


Informační infrastruktura

Pironti (2006) - as all of the people, processes, procedures, tools, facilities, and technology which supports the creation, use, transport, storage, and destruction of information


"Toward Realisation of the Information Society"

Hlavním cílem zasedání bylo identifikovat hlavní problémy a výsledky v oblasti informační infrastruktury, se kterými se potýkají státy OECD a podniky. Představitelé zemí se snažili analyzovat dopady nástupu nových technologií, co to může do budoucna způsobit a jak na tyto změny reagovat.


5 základních principů pro vývoj informačních služeb a souvisejících infrastruktur:

- konkurence

- kooperace

- rozmanitost

- otevřenost

- bezpečnost


Ekonomické a sociální dopady informačních infrastruktur


- Vývoj informačních infrastruktur stimuluje ekonomiku země

- Zvyšování produktivity díky informačním a komunikačním technologiím

- Budoucnost v sektoru poskytování informací

- Využítí nových technologií ve zdravotnictví co by mělo vést k nižším nákladům a cenám

- Vyšší zaměstnanost v oblasti informačních a komunikačním technologiím

- Nové technologie umožní více integrovat rurální oblasti

- Snížení negativního dopadu na životní prostředí (menší spotřeba papíru)

- Vzrůstající nebezpečí rozdělení společnosti na "haves" a "have-nots" (digital divide)

- Informační infrastruktury ve vzdělávání, snadný přístup k výukovým materiálům, možnost využití technologií ve výuce

- Důležitost uživatelské přívětivosti softwaru. Předpokládá se, že až příští generace dokončí přechod k vyspělé informační společnosti

- Nové technologie uplatnění ve výzkumu a vývoji (komunikace s universitami, sdílení dat)


Zpráva ze zasedání:

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%2928&docLanguage=En