Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele

Zdravotní postižení

Zdravotní postižení je odchylka ve zdravotním stavu člověka a omezuje jej pouze na určité činnosti - pohyb, kvalita společenského života, uplatnění v zaměstnání.

Druhy zdravotního postižení

 • Tělesné postižení
 • Mentálně postižení
 • Duševní nemoci
 • Kombinované postižení


Tělesně postižení a počítač

Zdravotně postižení uživatelé mají nedostatečné schopnosti k používání počítače a internetu, a proto je pro ně těžkou výzvou hledání informací, udržení se v současném dění a získání kvalitního a dobře placeného zaměstnání. Proto je třeba tělesně postiženým uživatelům podřídít určité konkrétní nástroje a naučit je, jak je správně používat.[1]


Hardwarové pomůcky pro tělesně postižené

 • Speciálně upravená klávesnice

- Barevně rozlišené klávesy předurčují klávesnice pro použití dětmi v raném věku, ale i pro osoby s postižením, kteří mají problémy s orientací na standardní klávesnici.

- Kontrastní klávesnice mají rozměr jednotlivých kláves dvojnásobný oproti standardní klávesnici. Potisk kláves je zvětšenými písmeny, takže jsou čtitelné i lidmi se zbytky zraku.

- Klávesnice s braillovým písmem, obnovující se displeje s braillovým písmem, pro slepé uživatele.

- Joystickové myši [2][3]


Softwarové pomůcky pro tělesně postižené

 • Ovládání pomocí pohybů očí

- Mohou jej využít především lidé s velmi těžkým tělesným postižením bez jakýchkoliv motorických schopností.


 • Ovládání pomocí pohybů hlavy

- Tento způsob ovládání je vhodný zejména pro ty uživatele, kteří nejsou schopni vůbec ovládat horní končetiny (například při úplném ochrnutí). Pro takto těžce tělesně postižené uživatele jsou pak tyto náhrady za myš, ve spojení s virtuální klávesnicí zobrazenou na monitoru, často jedinou možností přístupu k počítači.


 • Ovládání pomocí pohybů rtů

- I při těžkém tělesném postižení často zůstávají svaly štěrbiny ústní hybné. Díky těmto svalům je možné ovládat speciální zařízení, které převádí velmi malý tlak rtů na pohyb kurzoru myši.


 • Ovládání počítače hlasem

- Pomocí programů rozpoznávajících řeč lze částečně nebo úplně ovládat počítač, a tak nahradit myš i klávesnici. [4]


Mentálně postižení a počítač

Pro mentálně postižené uživatele počítače platí v zásadě podobná pravidla jako pro zdravotně handicapované. Rozdíl je však v přistupu. Handicapovaný uživatel má většinou pomůcky, které přesně slouží jako náhrada či pomoc při tělesné bariéře. Naproti tomu mentálně postižený uživatel, může mít tělesné schopnosti funkční a tudíž je třeba spíše psychicky dopomáhat k práci s počítačem.[5]


 • Čtecí pomůcky

- Jednoduchost jazyka

- Pomocná výuka, předčítání

- Komunikace

- Vyvarování se cizích slov


 • Navigace na internetových stránkách

- Snadná orientace na stránkách

- Navigace postiženého uživatele - co a kde má hledat

- Mapy stránek


Odkazy

Reference

 1. Jak může internet pomoci postiženým. Lupa.cz. Dostupné také z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-muze-internet-pomoci-postizenym/
 2. PROF. MUDR. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. Vyberte si pomůcku dle svých potřeb. Spektra, 2017. Dostupné také z: https://spektra.eu/pruvodce-ovladani-pocitace-a-komunikace/
 3. Počítač pro postižené. Petit, 2009. Dostupné také z: http://www.petit-os.cz/poc_pro_postiz.php
 4. PROF. MUDR. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. Vyberte si pomůcku dle svých potřeb. Spektra, 2017. Dostupné také z: https://spektra.eu/pruvodce-ovladani-pocitace-a-komunikace/
 5. IVETA, Kadlecová. Internet a lidé s mentálním postižením. Praha, 2010, 56 s. Dostupné také z: https://is.jabok.cz/th/tn15u/absolventska_prace.txt?so=nx


Související články

 • Mentální postižení
 • Pomůcky na čtení pro mentálně či tělesně handicapované
 • Vzdělávání zdravotně postižených dětí
 • Zpřístupněné PC a bydlení pro tělesně postižené

Klíčová slova

 • Handicap
 • Postižení
 • Internet
 • Asistence
 • Vzdělávání
 • Mentální postižení
 • Tělesné postižení