Střední mozek - mesencephalon

  • nejmenší oddíl mozku člověka, skryt mezi mostem varolovým a mezimozkem
  • má mnoho různých funkcí, prochází jím Sylviův kanálek, jeho součástí je retikulární formace
  • na horní straně jsou dva páry výběžků - čtverhrbolí - kde končí některé zrakové a sluchové dráhy což umožňuje zprostředkování pohybových reakcí očí, hlavy a celého těla
  • nachází se zde i centrum zornicového reflexu (zužování a rozšiřování zornice)

Zdroje