Stanford-Binetův test inteligence

Jde o inteligenční test pocházející ve své původní verzi coby Binetův-Simonův test z roku 1916. Stanford-Binetova zkouška představuje I. revizi uvedeného testu. Jeho následné revize tvoří Therman-Merrill II (1937), III (1960).

Hodnocené oblasti

1. verbální myšlení - úkolem je např. definovat slova; pojmenovávat obrázky; identifikovat absudní obrázek (např. obrázek jídla, které si vyobrazená osoba hází na hlavu místo do pusy) či je úkolem (u vyšší věkové kategorie) určit, co mají dve věci společného,...

2. abstraktně-vizuální myšlení - úkolem je např. vkládat geometrické tvary do desky či (u vyšší věkové kategorie) obkreslovat tvary

3. kvantitativní myšlení- úkolem je např. řešit určité základní počty či (u vyšší věkové kategorie) doplňovat číselné řady či (u ještě vyšší věkové kategorie) řešit rovnice

4. krátkodobá paměť - úkolem je např. si zapamatovat korálky (různých tvarů a barev) či (u vyšší věkové kategorie) si zapamatovat věty či (u ještě vyšší věkové kategorie) si zapamatovat čísla

Odkazy

Literatura

Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D. & Vágnerová, M. (2015). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Potál.