Statistické testy korelace

Všechny tyto metody řeší na různých úrovních korelaci, tedy těsnost vzájemné závislosti dvou proměnných. Podle úzu se při měření síly souvislosti mezi normálními znaky hovoří o asociaci nebo kontingenci, při měření síly souvislosti mezi ordinálními a kardinálními znaky hovoříme o korelaci.[1]

Míry souvislosti mezi nominálními znaky

  • Chí-kvadrát test nezávislosti (neparametrický)
    • Koeficient (pro situace čtyřpolní tabulky)
    • Cramerovo V (pro situace, kdy má jedna proměnná více než dva kategorie)
    • Koeficient kontingence
  • Goodmanova-Kruskalova lambda, Goodmanovo-Kruskalovo tau a Koeficient nejistoty (vyjadřují, do jaké míry znalost hodnot nezávisle proměnné redukuje chybu při předvídání hodnot závisle proměnné)

Míry souvislosti mezi ordinálními znaky

Míry souvislosti mezi kardinálními znaky

Shrnutí

Přehledová tabulka kontingenčních a korelačních metod.[1]

Úroveň měření Počet kategorií Vhodná metoda/procedura SPSS Vhodný koeficient
1.Nominální/Nominální 2 x 2 Crosstabs Phi, Lambda
2.Nominální/Nominální 3+ x 2+ Crosstabs Cramerovo V, Lambda
3.Nominální/Ordinální 3+ x 3+ Crosstabs Cramerovo V, Lambda
4.Nominální/Intervalová normální nezávislá a) Crosstabs (pokud má intervalová proměnná málo kategorií)
b) Means, ANOVA
Eta
Eta
5.Ordinální/Ordinální obě proměnné s malým počtem kategorií Crosstabs Gama, Kendallovo tau b (pro čtvercovou tab.), Sommersovo d, Kendallovo tau c (pro obdélníkovou tabulku)
6.Ordinální/Ordinální jedna proměnná s mnoha kategoriemi Crosstabs Kendallovo tau c
7.Ordinální/Ordinální obě proměnné s mnoha kategoriemi Crosstabs
pořadová korelace
pořadová korelace
Kendallovo tau c
Kendallovo tau b
Spearmanovo rhó
8.Ordinální/Intervalová obě proměnné s několika kategoriemi a) Crosstabs
b) srovnání průměrů, pokud je závisle proměnná intervalová
Eta, stejné koeficienty jako u 5.
Eta
9.Ordinální/Intervalová ordinální s několika kategoriemi, intervalová s mnoha a) Means
b) pořadová korelace
Eta
Kendallovo tau
10.Ordinální/Intervalová obě s mnoha kategoriemi pořadová korelace Kendallovo tau
Spearmanovo rhó
11.Intervalová/Intervalová - Correlate, regression či bodový graf Pearsonovo r, Regrese

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6362-4

Použitá literatura

  • Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6362-4