Statistické testy porovnávající dva nezávislé výběry

V závislosti na typu analyzované proměnné (nominální, ordinální či kardinální):

Typ proměnné Statistický test
Nominální
Ordinální
Kardinální