Statistické testy porovnávající dva závislé výběry

V závislosti na typu analyzované proměnné (nominální, ordinální či kardinální):

Typ proměnné Statistický test
Nominální
Ordinální
Kardinální