Statistické testy porovnávající více než dva závislé výběry

V závislosti na typu analyzované proměnné (nominální, ordinální či kardinální):

Typ proměnné Statistický test
Nominální
  •  ?
Ordinální
Kardinální