Strach

 • strach je emoce, jež vzniká jako reakce na hrozící nebezpečí či ohrožení
 • jeho úkolem je připravit jedince na útěk, únik nebo obranu
 • od strachu musíme odlišit:
 1. obavu - méně intenzivní, snadno se dá překonat
 2. úzkost - nemá jasné zacílení, trvá déle
 • centrum strachu je v amygdale
 • amygdala je jednou z nejstarších částí v mozku
 • vypouští hormony do celého mozku a to vyvolává strach, úzkost nebo vztek
 • podnět dává amygdale 'thalamus
 • ovlivňuje:
 1. prefrontální kůru - pracovní paměť a pozornost
 2. senzomotorickou kůru - vnímání, krátkodobou paměť
 3. hippokampus - explicitní paměť, dlouhodobou paměť
 • je propojena s centry vzruchu v mozkovém kmeni a s bazálními ganglii - ta ovlivňují uvolňování acetylcholinu, ten způsobuje nespecifický vzrůst vzruchu

motorické reakce:

 • ztuhnutí svalů a pozorovatelné na výrazu obličeje
 • chvění
 • únik/útěk

autonomní reakce

 • zvýšená frekvence tepu
 • zvýšení krevního tlaku
 • pocení
 • do krve se uvolňuje adrenalin, kortizol a peptidy

Výzkumy zaměřené na strach

Damasio

 • pojmenoval somatický marker = tělesný ukazatel prožívaného strachu
 • zjistil, že složky paměti s afetivním obsahem zřejmě zpracovává orbitofrontální kůra
 • orbitofrontální kůra se podílí na našem intuitivním rozhodování
 • intuitivní rozhodování častěji probíhá v bezpečném prostředí

Ekman

 • nechal respondenty pracovat s obličejovými svaly, které jsou aktivní v reakci na strach nebo pozitivní emoce
 • osoby později měli ohodnotit svou náladu
 • ti, kteří pracovali s obličejovými svaly vysílajícími signál strachu hodnotili svou náladu více negativně v porovnání s ostatními respondenty

Valis

 • respondenty vystavil strachu a poté je nechal hodnotit jejich prožívaný pocit strachu
 • poslechli si svůj normální tep a poté je nechal poslechnout si tep v reakci na ohrožení, ale ten zpomalil
 • osoby, které slyšeli svůj pomalejší tep hodnotili svůj prožívaný strach nižší

Zdroje