Stvoření světa (Starověký Egypt)

(přesměrováno z Stvoření světa)

V představách starých Egypťanů existovalo vedle sebe hned několik verzí o stvoření světa, jelikož v egyptském pantheonu bylo množství božstev a také každá oblast či město mělo své lokální kulty a mýty. V některých se objevují jisté shodné prvky a motivy, jiné se od ostatních výrazně odlišují. Kosmogonie bývají ovšem zřídka podány či dochovány jako ucelené vyprávění, většinu z nich je třeba rekonstruovat z narážek v různých náboženských textech či příbězích. Nejznámější staroegyptské mýty o stvoření světa se jmenují podle kultovních center, se kterými byly spojeny.