Stvoření světa skrze magii (heka)

Podle některých egyptských náboižensko-magických textů za stvoření světa magická síla heka. Tento staroegyptský pojem ovšem překlad "magie" plně nevystihuje, v egyptských představách se jednalo o sílu, která udržovala svět pohromadě, zajišťovala jeho správné fungování a sama o sobě nebyla dobrá ani zlá. [1]

Asi nejúplnější popis egyptského pojetí magie jako počáteční síly při stvoření světa nalezneme v Textech rakví, v říkání 261, kde magie či její personifikovaná podoba, bůh Heka, případně mág/zemřelý, který tuto sílu ovládá, praví:

"(...) To mě stvořil Jediný Pán, (když) ještě v této zemi neexistovala dualita, když vyslal jediného, jenž jedná ve své jedinečnosti, ve vycházení z jeho úst (...) Já jsem ten, který (jakmile) si přeje, tak koná/jedná, jehož standarta je vysoko, úplný/vybavený bůh (...). Mlčete kvůli mně, pokloňte se mi, (neboť) jsem přišel, abych pošlapal býky nebes a ujal se, býci oblohy, této své velké hodnosti pána kau a dědice Atumova. Přišel jsem, abych se zmocnil svého místa a přijal svou důstojnosti, (neboť) mně patřilo vše/já jsem byl vším, (ještě než) jste vznikli vy, bohové. Já jsem Heka/magie(heka)/mág."

Magie (heka) je zde popisována jako síla, která je starší než bohové, jež z ní mají respekt, a která stála na úplném počátku všeho.

Na magickou sílu heka však narazíme při stvoření světa i v dalších náboženských konceptech. V tzv. mennoferské teologii se píše, že svět stvořil bůh Ptah, a to díky magické síle svých myšlenek a slov.[2] V rámci héliopolské kosmogonie se někdy setkáváme s představou, že aby svtvoření světa bylo úplné, musel sluenční bůh dát věcem jejich jména a tedy opět působit magickou mocí slov.


Reference

  1. Landgráfová 2013: 130
  2. Mennoferská teologie 56-57

Literatura

Mennoferská teologie 1 - 53 (Breasted, James H. : 1901 „The philosophy of a Memphite priest“, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 39).

Texty rakví (Buck, Adriaan de 1935 – 61 : "The Egyptian Coffin texts, I – VII", Chicago: University of Chicago Press).


Allen, James P. : 1988 Genesis in Egypt : the philosophy of ancienit Egyptian creation accounts. New Haven : Yale University.

Borghouts, J. F. : 1980 „Magie“, Lexikon der Ägyptologie III, Wiesbaden : Harrasowitz.

Kákosy, L. : 1977 „Heka“, Lexikon der Ägyptologie II, Wiesbaden : Harrasowitz.

Landgráfová, R.: 2013 „Magie „matka“ vědy“, in: M. Kutílek – R. Landgráfová – H. Navrátilová : Homo adaptabilis. Lidé jsou přizpůsobiví, Praha: Dokořán, s. 115 – 143.

Míčková, D. : 2013 „Za slovy bohů : šifra mistra Thovta“, Pražské egyptologické studie XI, s. 58 – 64.

Raven, M. J. : 2012 Egyptian magic: the quest for Thoth's Book of Secrets, Cairo: American University in Cairo Press, 2012.

Ritner, R. K. : 2008 The mechanics of ancient Egyptian magical practice, 4th printing. Chicago : Oriental Institute of the University of Chicago.

Pinch, Geraldin : 2010 Magie ve starém Egyptě, Praha : Mladá Fronta, 2010.