Syndrom CAN

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) je syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné.

Potenciální rizikovou obětí:

Velmi často postižené děti
Děti s poruchou chování
Děti, které bezmezně poslouchají autority
Nedostatečně informované děti

Potenciální rizikový pachatel:

Neplnoletí rodiče, nezralí jedinci
Rodiče, kteří samy trpí postižením
Poruchy osobnosti rodiče
Psychické poruchy (schizofrenie)
Emoční poruchy
Závislí rodiče (alkoholismus, drogové závislosti)
Rodiče vyznávající zvláštní životní styly, se kterými se pojí zvláštní aktivity

Zanedbávání dítěte

Týrání psychické či fyzické

Sexuální zneužívání

Bezkontaktní a bezdotykové: (dospělý mluví s dítětem o sexuálních aktivitách, které by s ním rád dělat. Zneužití dítěte pro výrobu dětské pornografie. Dítě je vystaveno exhibicionismu. Dospělý se před dítětem uspokojuje a dítě se musí dívat atp.
Kontaktní
Inrafamiliérní (uvnitř rodiny i strýc atp.)
Extrafamiliérní (kdekoli mimo rodinu)

Syndrom deprimovaného dítěte Syndrom týraného dítěte

Odkazy

Engelzahlen 222

Reference


Použitá literatura