Syndrom vyhoření

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Fáze syndromu vyhoření

  1. Nadšení: Angažování, ideály
  2. Stagnace: Ideály se nedaří realizovat v plné míře, slevuje se z nich, požadavky zaměstnání začínají obtěžovat
  3. Frustrace: Pracoviště představuje velké zklamání, je vnímáno negativně
  4. Apatie: Pracovník se vyhýbá aktivitám, spolupracovníkům je lhostejný
  5. Vyhoření: Odosobnění, ztráta smyslu, cynismus, odcizení

Odkazy

Reference


Použitá literatura