Systémy elektronického vzdělávání

Jde o projekty v rámci stejnojmenného předmětu v délce jeden semestr. Projekt jako takový je ale jen částí aktivit v rámci předmětu a pracují na něm většinou 2-3 studenti.

Rok 2010/11

  • Workshop "Evropa 2045" (Lucie Bauerová, Monika Hampacherová)
  • Workshop "Možnosti prezentace dat na mapách" (Jakub Fiala, Filip Šašek, Michal Pátek)
  • Tablety (Pavel Čejka, Alena Sladkovská)
  • Kooperativní projekt v prostředí SecondLife (Pavel Prudký, Jana Kvašová, Martin Balhar)
  • Využití existujícího elektronického časopisu a jeho databáze - www.ikaros.cz (Martin Kubelka, Lucie Habartová, Matěj Vaněček)
  • Využití location-based services pro sledování docházky studentů (Jindřich Mynarz, Martin Jindra)
  • Web o sociálních médiích zaměřený na pedagogy (Michaela Rybičková, Kateřina Sekulová)

Rok 2009/10